دانلود فایل


تحقيق در مورد راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق در مورد راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن

دانلود فایل تحقيق در مورد راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن 50 صفحه word |فونت tahoma سايز 12| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ
بخشي از تحقيق
ایــمان
پس از مال و زن، علاقه به رستگاری اخروی در آرزوهای انسانی مقامی معتبر دارد. وقتی معده از غذا انباشته شد و غریزه جنسی سیری گرفت، انسان فرصت كافی به دست می آورد كه به سوی خدا توجه كند. با وجود تعدد زوجات، مسلمین وقت كافی برای اندیشیدن به پرورگار خویش داشتند و مبادی اخلاقی و شریعت و حكومتشان را بر اساس دین استوار می كردند.
اسلام از همه دینها روشنتر و ساده تر است. اساس اسلام شهادت لااله الاالله و محمد رسول الله است، و در مرحله دوم ایمان به قرآن و مندرجات آن. بنابراین، مسلمان اصیل آیین به بهشت و جهنم، فرشتگان و شیاطین، معاد و قضا و قدر، و روز حساب نیز معتقد است. بعد از اصول دین، فروع دین می آید كه عبارتند از: نماز، روزه، خمس، زكات، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منكر. فرد مسلمان به رسالت پیامبرانی كه پیش از محمد [ص] بوده اند و وحی بدیشان آمده اعتقاد دارد. هر امتی را پیغمبری بوده (یونس، 47). بعضی مسلمانان عقیده دارند كه تعداد این پیامبران 000�124 نفر بوده است. ولی ظاهراً به نظر محمد [ص] فقط ابراهیم و موسی و عیسی كلمات خدا را بر زبان رانده اند. بنابراین، مسلمان باید به تورات و انجیل معتقد باشد و بداند كه همه مندرجات آن وحی خداست و اختلاف آن با متن قرآن نتیجه تحریف عمدی یا غیر عمدیی است كه در آن كتابها رخ داده است؛ و هم مسلمان باید معتقد باشد كه قرآن ناسخ كتابهای آسمانی سلف است، و محمد[ص] ختم پیامبران و رسولان. مسلمانان عقیده دارند كه محمد [ص] بشر و مخلوق خداست، ولی حرمت وی به عنوان پیامبر همان حرمت مسیح در نزد مسیحیان است. یكی از صلحای قدیم اسلام در این باب گفته است كه اگر به روزگار پیامبر زنده می بود، نمی گذاشت قدم وی به زمین برسد و هر كجا می رفت او را به دوش خویش می برد!
مسلمانان پارسا نه تنها از مندرجات قرآن اطاعت می كنند، بلكه حدیث و روش (سنت) پیامبر را نیز، كه در طول قرون به وسیله علما محفوظ مانده، عمل می كنند؛ زیرا، به مرور زمان، در مورد عقاید و عبادات و اخلاق و قانون با مسائلی رو به رو شدند كه جواب صریح آن در قرآن نبود. همچنین در قرآن آیه های متشابه هست كه معنای آنها از بسیاری از مردم نهان بود و به توضیح احتیاج داشت. بدین جهت، بسیار سودمند بود كه مسلمانان بدانند پیامبر و اصحاب وی در این قبیل موارد چه كرده و گفته اند؛ از این رو، بعضی مسلمانان به جمع احادیث پرداختند. البته در قرن اول هـ ق از نوشتن حدیث خودداری می شد. در شهرهای مختلف مدارس حدیث پدید آمد، كه در آنجا درسهای عمومی درباره حدیث و سنت پیامبر فرا می گرفتند. بسیار عادی بود كه یكی از مسلمانان برای آنكه حدیثی را بی واسطه از راوی آن بشنود از اسپانیا به ایران سفر كند. بدین گونه، مجموعه ای از سنتهای شفاهی در اطراف قرآن پدید آمد، درست بدان گونه كه مشنا و گمارا در كنار تورات پدید آمدند. همان طور كه یهودای هنسی متون نامكتوب یهود را به سال 189 میلادی فراهم آورد، بخاری نیز به سال 256 هـ ق (870م) احادیث را جمع آوری كرد. وی سالها در اقطار اسلام از مصر تا تركستان سفر كرد؛ 000�600 حدیث فراهم آورد؛ و، پس از نقد و تحقیق، 275�7 حدیث از آن جمله انتخاب كرد و در كتاب صحیح خود آورد و سلسله اسناد آنها را به یكی از اصحاب یا شخص پیامبر رسانید.
بسیاری از احادیث پیامبر درباره عقاید مسلمانی توضیح می دهند. درباره اعمال خارق عادت وی حدیثها هست كه چگونه گروه بسیاری از مردم را با غذایی كه برای یك نفر نیز كافی نبود سیر كرد؛ شیاطین را از تن كسان بیرون راند؛ و به وسیله نمازی باران آورد و با نماز دیگر از ادامه باران جلوگیری كرد؛ پستان گوسفند بی شیری را لمس كرد، و شیر از آن جاری شد؛ و بیماران با لمس كردن لباس یا موی چیده شده او شفا یافتند. بعضی احادیث [نبوی] نیكوكاری و محبت نسبت به دشمن را ترغیب می كنند. حدیثی به پیامبر نسبت می دهند كه قصه كارگران مزرعه و مهمانان عروسی و عمله تاكستان ادبیات مسیحی را به یاد می آورد. از دیده راویان حدیث، محمد [ص] با وجود آنكه نه زن داشت، نمونه كامل فضایلی است كه دین مسیح سفارش می كند. بعضی نقادان مسلمان گفته اند كه تبلیغات اموی یا عباسی بسیاری از احادیث مجعول را به پیامبر نسبت داده است. ابن ابی العوجاء، كه به سال 155 هـ ق (772م) در كوفه اعدام شد، اعتراف كرده بود كه شخصاً 4,000 حدیث جعل كرده است. گروهی از مردم شكاك بیشتر احادیث را نمی پذیرفتند و بعضیشان داستانهای نابابی به صورت حدیث صحیح قالب می زدند. مع ذلك، تصدیق احادیثی كه در یكی از صحاح آمده نشانه یك مسلمان سنی است، و كسانی كه به صحاح متداول علاقه نشان داده اند سنی عنوان یافته اند. حدیثی هست كه جبرائیل از پیامبر پرسید: حقیقت اسلام چیست؟ و او جواب داد: اسلام شهادت لا اله الا الله و محمد رسول الله، نماز كردن، زكات دادن، روزه رمضان، و حج خانه خداست برای كسی كه مستطیع باشد. بنابراین نماز و زكات و روزه و حج چهار عمل واجب است كه بر هر مسلمانی مقرر است و با شهادت الوهیت و نبوت اركان پنجگانه اسلام به شمار می روند.
پیش از نماز وضو باید گرفت و چون در روز پنج نماز باید گزارد، نظافت، بحق از لوازم ایمان است. اسلام نیز چون دین یهود به صحت تن و استواری اخلاق توجه بسیار دارد؛ به نظر این هر دو دین، انسان هیچ قضیه معقولی را بی هدایت عالم غیب دریافت نتواند كرد. پیامبر مسلمانان را از اهمال در كار وضو بر حذر می داشت و می فرمود كه خدا نماز بی وضو را نمی پذیرد. تأكید می كرد كه پیش از نماز دندانها را تمیز كنند، ولی مسواك را از واجبات وضو قرار نداد. واجبات وضو، شستن صورت و دست و مسح پاست (مائده، 6). جنب باید غسل كند. زنی كه از حیض پاك شده یا بار نهاده باشد باید پیش از نماز غسل كند. در جامعه های اسلامی پیش از آفتاب و نیمه روز و پسینگاه و نزدیك غروب مؤذن بر گلدسته بالا می رود و به وسیله اذان مسلمانان را به نماز می خواند. اذان چنین است:
الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمداً رسول الله. اشهد ان محمداً رسول الله.....
براستی چه نیرومند و شریف است این دعوت كه مردم را پیش از طلوع آفتاب به بیداری دعوت می كند؛ چه خوب است انسان به هنگام نیمروز از كار بازایستد، و چه بزرگ و باشكوه است كه خاطر انسان در سكوت شب به جانب خداوند جل جلاله توجه كند. چه خوشاهنگ است صدای مؤذنان در گوش مسلمان و غیرمسلمان كه این جهانهای محبوس در پیكر خاكی را از فراز هزاران مسجد دعوت می كند كه به سوی بخشنده زندگی و عقل توجه كنند و به جان با او پیوند گیرند. در این پنج وقت، هر مسلمانی در هر گوشه دنیا باید از كار خود، هر چه هست، دست بردارد، تطهیر كند، رو به جانب كعبه بایستد، و رسوم و تشریفات نماز را به همان صورت كه مسلمانان دیگر در اوقات مختلف روز عمل می كنند به انجام برساند.
هر كه وقت دارد و بخواهد، برای نماز به مسجد می رود؛ معمولا همیشه مسجد برای نمازگزاران گشوده است و هر مسلمان سنی یا بدعتگذاری برای وضو و نماز یا استراحت به آنجا می رود. در زیر سقف مسجد مدرسان به شاگردان خود تعلیم می دادند، قاضیان دعاوی را حل و فصل می كردند، و فرمان با سیاست خلیفه اعلام می شد. مردم در آنجا جمع می شدند تا درباره مسائل مورد علاقه خود سخن گویند، اخبار تازه بشنوند، و احیاناً درباره كارهای بازرگانی و مالی گفتگو كنند؛ زیرا مسجد، چون كنیسه یهود، مركز كارهای روزانه و خانه عام جماعت بود. روز جمعه، نیم ساعت پیش از نیمروز، مؤذن به پا می ایستد و، از پس صلوات پیامبر و خاندان و اصحاب وی، مسلمانان را به نماز می خواند. به روز جمعه بهتر است نمازگزاران پیش از حضور در مسجد غسل كنند، لباس پاكیزه بپوشند، و عطر بزنند. اگر غسل نكرده باشند، باید در مسجد وضو بگیرند. رسم چنین است كه وقتی مردان به مسجد می روند، زنان در خانه بمانند تا حضورشان ولو در حجاب، بعضی مردان را از توجه كامل به خدا باز ندارد. نمازگزاران كفش خود را دم در بیرون می آورند و پابرهنه یا با جوراب وارد می شوند و، چون وقت نماز می رسد، پهلوی هم، به یك یا چند صف، رو به محراب كه به سوی قبله است می ایستند. امام جماعت به پا می خیزد و ضمن خطبه كوتاهی مردم را وعظ می كند. آنگاه نماز به پا می شود و امام جماعت آیاتی از قرآن می خواند؛ نمازگزاران دیگر نیز به دنبال او می خوانند، یا فقط به خواندن سوره فاتحه اكتفا می كنند، و نماز را با رسوم معین از ركوع و سجود و تشهد و سلام به سر می برند. در نماز مسلمانان سرود، تشریفات، آیینهای مقدس، و نیمكت مخصوص نیست. چون به نزد مسلمانان دین و دولت یكی است، مخارج كارهای دینی از اموال عمومی پرداخت می شود. امام مانند كشیش مسیحی موظف نیست، یك مرد معمولی است كه معاش خود را از كاری دنیایی به دست می آورد؛ برای مدتی از طرف متولی مسجد به امامت مسجد تعیین می شود و دستمزد مختصری می گیرد. دین اسلام رسوم كاهنی و كشیشی ندارد. بعد از نماز مسلمانان آزادند و می توانند دنبال كار خود بروند. همین قدر كافی است كه ساعتی به خدای خود توجه كرده اند و جانشان از كارهای اقتصادی و اختلافات اجتماعی اوج گرفته و، بدون آنكه توجه كنند، به وسیله شركت در مراسم نماز جماعت، دلهایشان به یكدیگر الفت یافته است.
واجب دوم، كه بر مسلمان مقرر است، ادای زكات است. پیامبر اغنیا را به همان دیده مسیح می نگریست. به گفته بعضیها، وی در آغاز كار یك مصلح اجتماعی بود و از فاصله عجیبی كه تجمل بازرگانان و اشراف با فقر عامه مردم داشت آزرده خاطر بود. ظاهراً غالب پیروان وی در آغاز كار از فقرا بوده اند. نخستین كاری كه در مدینه كرد این بود كه برای كمك به فقیران یك مالیات سالانه به مقدار دو و نیم درصد بر دارایی منقول بست. در دولت اسلام جمع آوری و تقسیم زكات به مستحقان به عهده كارمندان دولت بود. قسمتی از حاصل زكات برای بنای مسجد و مصارف دولت و تجهیز سپاه خرج می شد؛ از جنگها هم غنایم فراوان به دست می آمد و سهم فقیران افزوده می شد. عمربن عبدالعزیز چنین گفت: نماز، ما را به نیمه راه خدا می برد، روزه، ما را به در قصر او می رساند، و زكات، ما را وارد آن قصر می كند. در روایات از مسلمانان سخاوتمند كه مال خویش را به فقیران بخشیده اند سخن بسیار رفته است، فی المثل حسن بن علی [ع]، به گفته روایات، در ایام زندگی خود سه بار اموالش را با فقرا تقسیم كرد و دو بار دیگر هر چه داشت به آنها بخشید.
واجب سوم مسلمانی روزه رمضان است. باید بگوییم كه شراب و مردار و خون و گوشت خوك و سگ مطلقاً بر مسلمانان حرام است، ولی اسلام از این جهت به قدر آیین یهود سختگیر نیست و خوردن محرمات را به هنگام ضرورت اجازه داده است. یك بار از پیامبر درباره پنیری كه با گوشت حرام مخلوط بود پرسیدند، فرمود بسم الله بگویید و بخورید. وی از زاهدمآبی افراطی تنفر داشت؛ رهبانیت را برای مسلمانان حرام كرده بود (اعراف، 32). مسلمانان حق داشتند از مواهب حلال زندگی بدون اسراف بهره ور شوند. ولی اسلام، چون دینهای دیگر، مسلمانان را به روزه داری می خواند كه روزه مایه تقویت اراده و تندرستی آنها بود. پیامبر پس از چند ماه كه در مدینه اقامت داشت، به مسلمانان گفت كه آنها نیز، چون روزه سالانه یهودیان در یوم كیپور، روزه بگیرند؛ شاید می خواست یهودیان را به طرف اسلام جلب كرده باشد، و چون سرسختیشان را بدید، رمضان را ماه روزه كرد. در ماه رمضان، كه در بعضی سالها بیست و نه و در سالهای دیگر سی روز است، مسلمانان در اثنای روز از خوردن و آشامیدن و استعمال دخانیات و خلوت با زنان پرهیز می كنند؛ مریضان و مسافران و اطفال و پیران فرتوت و زنان باردار از روزه معافند. آغاز كار كه روزه مقرر شد رمضان در آخرین ماه زمستان و روزها تقریباً كوتاه بود، ولی در گردش سی و سه سال، رمضان به تابستان می افتد و روزها دراز و تشنگی در گرمای مشرق سخت می شود، و روزه رنجی جانكاه است؛ اما مسلمان پارسا روزه را تحمل می كند. مسلمانان هنگام شب افطار می كنند؛ می خورند، می آشامند، و از دخانیات و خلوت با زنان تا سپیده دم بهره توانند داشت. تمام شب مغازه ها و دكانها باز است، و مردم برای خوردن غذا و انجام مقاصد خود بدانجا می روند. فقیران در ایام روزه مثل ایام دیگر كار می كنند، ولی اغنیا می توانند به وسیله خواب روز رنج روزه را آسان كنند. پارسایان پرهیزكار دهه آخر رمضان را همه شب در مساجد می گذرانند، زیرا معتقدند كه قرآن در یكی از این شبها بر پیامبر نازل شده و عبادت آن از هزار ماه بهتر است، و چون نمی دانند شب قدر كدام است، همه دهه را شب زنده داری می كنند. وقتی رمضان پایان می یابد، روز عید فطر را جشن می گیرند؛ غسل می كنند، لباس نو می پوشند، به همدیگر شادباش می گویند، زكات [فطریه] و هدیه می دهند، و به زیارت قبور می روند.
واجب چهارم مسلمانی حج است. حج مكانهای مقدس از رسوم متبع مشرق زمین بوده است. یهودیان آرزو داشتند كوه صهیون را ببینند و اعراب بت پرست، روزگاران دراز پیش از پیامبر، به زیارت كعبه می رفتند. اسلام این رسم قدیم را تأیید كرد و همین قضیه از جمله عللی بود كه اسلام را به سرعت در عربستان رواج داد. كعبه از آن پس كه از بتان پاك شد، خانه خدا شد و هر مسلمانی (به جز بیماران و فقیران) می بایست هر وقت استطاعت دارد، به زیارت آن برود؛ ولی این مطلب را تفسیر كرده اند كه برای یك بار در همه عمر است. وقتی اسلام در اطراف جهان منتشر شد، انجام حج فقط از عده كمی ساخته بود. در خود مكه مسلمانانی هستند كه هرگز مراسم حج را انجام نداده اند.
داوتی منظره كاروان حج را با شكوه فوق العاده ای وصف كرده است. كاروان در گرمای سوزان آفتاب در میان ریگهای تفیده می گذرد؛ هفت هزار یا كمتر یا بیشتر از مؤمنان پیاده یا سوار اسب یا خر و استر یا كجاوه های مجلل با قافله اند، ولی اكثر كاروانیان بر شتر سوارند و با هر قدم شتر تنشان به جلو منحنی می شود؛ هر دقیقه، بخواهند یا نخواهند، پنجاه بار به طرف مكه تعظیم می برند. هر روز پنجاه و احیاناً هشتاد كیلومتر را طی می كنند تا به واحه ای برسند و برای استراحت بار بیندازند. در این سفر سخت بسیاری از داوطلبان زیارت مریض می شوند و به راه می مانند، بعضیها می میرند و پیكرشان برای درندگان راه می ماند، برخی محتضر می شوند و می گذارندشان تا مرگشان برسد. حاجیان [اهل سنت] در مدینه قبر پیامبر را زیارت می كنند و بر قبر ابوبكر و عمر، كه در مسجد پیامبر است، می گذرند و بعضیشان عقیده دارند كه در مجاورت این قبرها، محلی برای عیسی بن مریم محفوظ مانده است.
وقتی قافله به نزدیك مكه می رسد، بیرون شهر خیمه می زند، زیرا داخل شهر حرم مقدس است. آنگاه حاجیان غسل می كنند، احرام می بندند، پوشش سفید ندوخته به تن می پیچند، سواره یا پیاده مسافتی بسیار طی می كنند تا در محله های شهر مسكنی بیابند. زایران باید در همه مدت اقامت در مكه از منازعه و خلوت با زنان و محرمات بپرهیزند. شهر مقدس در ایام حج محل تلاقی مسلمانان از هر قوم و نژاد و طبقه است كه همگی، بی امتیاز، مناسك حج را اجرا می كنند و وقتی به مسجدالحرام می روند، از فرط نشاد روحی، گلدسته های بلند بالای دیوارها و طاقها و ستونها را نمی بینند. در كنار چاه زمزم كه، به گفته روایات، اسماعیل از آب آن نوشیده است با خضوع توقف می كنند و از آب آن، بی توجه به حرارت و تأثیر آن، می نوشند؛ بعضیها از این آب به كشور خود می برند تا در موقع دیگر و مخصوصاً هنگام مرگ بنوشند. سرانجام، زایران، در سكوتی عمیق و روحانی، به كعبه نزدیك می شوند. كعبه بنای كوچكی است كه داخل آن را با چراغهای نقره، كه از سقف آویخته، روشن كرده اند و دیوارهای بیرونی آن با پارچه ابریشم گرانبها پوشیده است. حجرالاسود معروف از بیرون به یكی از دیوارها منصوب است. حاجیان به دور كعبه طواف می برند و حجرالاسود را می بوسند یا لمس می كنند یا به احترام آن خم می شوند. بعضیها، بی اعتنا به رنج بیخوابی و خستگی، شب را در داخل مسجد به صحبت یا نماز یا تفكر درباره هدف سفر به سر می آورند.
روز بعد، حاجیان، به یادگار هاجر كه به جستجوی آب برای فرزند تشنه خود به هر سو شتابان بود، هفت بار میان صفا و مروه، كه دو تپه كوتاه بیرون مكه اند، می دوند. روز هفتم كسانی كه طالب حج اكبرند به عرفات می روند كه تا مكه هفت ساعت راه است و در آنجا به یك خطبه طولانی سه ساعته گوش می دهند. آنگاه در نیمه راه بازگشت شبی در مزدلفه توقف می كنند و روز هشتم به منی می شتابند و چند ریگ به طرف ستونهایی كه در آنجا هست پرتاب می كنند [رمی جمره]. به اعتقاد مسلمانان، ابراهیم به همین طریق شیطان را كه می خواست او را از قربانی كردن فرزندش باز دارد دور كرد. این همه مراسم حج است و حاجیان اعمالی را كه پیامبر در زندگی خود در ایام حج كرده بود تكرار می كنند. مسلمانان در همه اقطار جهان روز قربان را عید می گیرند و در این روز، كه دهم ذیحجه است، گوسفند می كشند و به قصد تقرب خدا گوشت و صدقه تقسیم می كنند. آنگاه حاجیان مو می سترند و ناخن می گیرند و ناخن و موی چیده را به خاك می كنند. بدین سان حج پایان می پذیرد، ولی معمولا حاجیان پیش از آنكه به خیمه گاه قافله بازگردند، یك بار دیگر كعبه را زیارت می كنند؛ آنگاه از احرام بیرون می آیند، لباس عادی می پوشند، و با دلی آسوده و سرفراز از زیارتی كه كرده اند سفر دراز خود را برای بازگشت به وطن آغاز می كنند.
زیارت خانه كعبه و انجام مناسك حج همان نتایجی را در بر دارد كه پیروان دین یهود و مردم مسیحی از زیارت بیت المقدس و روم به دست می آورند. این مراسم فرد مسلم را به جامعه بزرگ اسلامی پیوند می دهد، از تجربه ای درونی و پرشور برخوردار می كند، و مبانی دین او را استحكام می بخشد. حج با مراسم پرهیز و تقوا، بدوی صحرا و مردم فقیر، تجار ثروتمند شهرها، بربرها، زنگیهای افریقایی، شامیها، ایرانیها، تركها، تاتارها، هندوها، چینیان، مصریان، و دیگر اقوام مسلمان رابه جایی گرد می آورد كه یك جور لباس ساده به تن دارند و دعاهای معینی را به زبان واحد یعنی زبان عربی می خوانند؛ شاید به همین جهت اختلافات نژادی در اسلام چندان سخت نیست. شاید آنها كه مسلمان نیستند اندیشه كنند كه طواف كعبه با عقل ناسازگار است. مسلمانان نیز كه رسومی نظیر این را در دینهای دیگر می بینند لبخند می زنند و حیرت می كنند كه مسیحیان در یكی از مراسم خود خدا را می خورند. مسلمانان این طواف را رمز یك ارتباط روحی و استمداد معنوی می شمارند. در همه دینها مراسمی هست كه فهمیدنش برای كسانی كه پیرو آن نیستند دشوار است.


آرامش روانی


ره های رسیدن


دیدگاه قرآن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن 70 ص – لوکیشن ...

,راههای,رسیدن,به,آرامش,روانی,ازنگاه,قرآن,70,صراههای,رسیدن,به,آرامش,روانی,ازنگاه,قرآن(
راه,اول, ایمان(,تحقیق در مورد راههای رسیدن به آرامش روانی کاربر عزیز میتوانید ...

فیلم: اجرای قطعه چهار مضراب اصفهان _ اهتمام رهنانی / ویدیو کلیپ | مگیفا

28 نوامبر 2018 ... اجرای قطعه چهارمضراب اصفهان ساخته" مسعود اهتمام رهنانی " توسط هنرمند نوجوان" یلدا
اهتمام" ❤️کانال اطلاع رسانی رسمی رهنان❤ -

تحقیق درمورد راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن – topic

تحقیق درمورد راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن ... (word) کاربر عزیز میتوانید
مشخصات فایل تحقیق در مورد تعاون چيست 15ص (word) را مشاهده و در صورت نیاز آن ...

آرامش از ديدگاه قرآن - سازمان تبليغات اسلامي

19 ژوئن 2011 ... (2) تلاش براي رسيدن به آرامش و آسايش از دردهاي جسمي و رواني بشر، مورد توجه ... (7)
ايمان به خدا از نگاه اين گروه از روان شناسان در خود سرچشمه اي بي کران از آرامش ... قرآن
رويکرد توحيدي را در زندگي، يگانه راه دست يابي به امنيت روح و روان ...

تحقیق درباره راههای رسیدن به آرامش روانی از نگاه قرآن

30 آگوست 1997 ... در این سایت انواع فایل های مقاله ، پروژه ، تحقیق ، رساله ، آموزش مجازی ، کتاب درسی و
دانشگاه ، کتاب های ادبی و آموزشی،جزوه های اساتید مجرب ، نرم ...

مقاله کنفرانس: راههای رسیدن به آرامش روانی از نگاه قرآن - جویشگر علمی ...

از این رو برآنیم تا با نگاهی اجمالی دیدگاه قرآن را در مورد آرامش روحیوروانی و راههای
رسیدن به آن را مورد بررسی قرار دهیم.دراین پژوهش سعی شده تا راههای رسیدن به آرامش ...

تحقیق در مورد راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن – شاپ مس مقاله

تحقیق در مورد راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن آرامش, ازنگاه, به, تحقیق,
تحقیق در مورد راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن, دانلود تحقیق در مورد راههای
رسیدن ...

دانلود برنامه رسیدن به آرامش روحی از نگاه قرآن از بازار اندرویدی مایکت

دستیابی به آرامش واقعی یکی از خواسته های همیشگی بشر بوده است و دراین راستا ...
به ارمغان آورد ازسوی دیگر مطالعات آکادمیک و تحقیقات روانشناسی پیرامون آرامش و ...
تا با نگاهی اجمالی دیدگاه قرآن را در مورد آرامش روحی وروانی و راههای رسیدن به آن را مورد ...

حقیقت آرامش چیست و راه های رسیدن به آن کدام است؟ - گنجینه پاسخ‌ها ...

آرامش به معنای طمأنینه و راحتی فکر در زندگی، حقیقت مطلوبی است که اسلام آن را ...
برخی از عوامل رسیدن به آرامش که در متون اسلامی ما آمده است عبارت اند از: یاد خدا، حسن
ظن، ... قرآن و روایات عوامل متعددی را برای آرامش بیان نموده اند برخی از آنها عبارتند از:
... رنج های درونی و روانی و روحیشان از سایر اقشار بیشتر و آمال و آرزوهای زیادی که به
آن ...

پیکسنتر: راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن | unai - dl2

5 فوریه 2018 ... ولذا هیچ وقت سردر گم نیست وهمیشه در یک آرامش روحی به سر می برد. تحقیق در مورد
راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن; راههای رسیدن به آرامش روانی ...

تحقیق در مورد راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن – ابزار

,راههای,رسیدن,به,آرامش,روانی,ازنگاه,قرآنراههای,رسیدن,به,آرامش,روانی,ازنگاه,قرآن(راه,اول,
ایمان(,تحقیق در مورد راههای رسیدن به آرامش روانی ازن در دسته بندی علوم انسانی

تحقیق درباره راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن 70 ص – استور جین

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
صفحات: 92 راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن(راه اول –ایمان( ایمان عبارت است ...

دانلود پاورپوینت سمينار تعميرات و نگهداری , مجتمع صنايع لاستيک ...

48 دقیقه قبل ... Get some free articles about پاورپوینت سمينار تعميرات و نگهداری , مجتمع صنايع
لاستيک كرمان (لاستيک بارز) on this site. بهترین روش برای ...

پیکسنتر: راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن | application4

5 فوریه 2018 ... ولذا هیچ وقت سردر گم نیست وهمیشه در یک آرامش روحی به سر می برد. تحقیق در مورد
راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن; راههای رسیدن به آرامش روانی ...

تحقیق درباره راههای رسیدن به آرامش روانی از نگاه قرآن

30 آگوست 1997 ... در این سایت انواع فایل های مقاله ، پروژه ، تحقیق ، رساله ، آموزش مجازی ، کتاب درسی و
دانشگاه ، کتاب های ادبی و آموزشی،جزوه های اساتید مجرب ، نرم ...

تحقیق: راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن | دانلود نما

دانلود مستقیم “تحقیق: راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن” | دسته “عمومی و آزاد” ...
خداوند در مورد قرآن مي فرماند: ( تبارَكَ الَّذي نزَّلَ الفرقانَ علي عبده ليَكُونَ للعالَمِينَ ...

روش برش و آماده کردن کدوحلوایی - تابناک - خبربان

2 روز پیش ... بریدن و خرد کردن کدوحلوایی به دلیل بدنه و پوسته زبر و سخت آن‌ها کاری سخت ... در
این ویدیو نحوه برش دادن و آماده کردن کدو حلوایی به آسانی هرچه تمام‌تر به ... از نظر
آموزه‌های قرآن، جنگ تنها در حوزه نظامی محدود نمی‌شود، بلکه ... حميد، تصميم به نابود كردن
دكلي مي گيرند كه شهر را مورد حمله هاي پياپي قرار مي دهد. .... از نگاه رسانه‌ها.

تحقیق در مورد راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن – شاپ مس مقاله

تحقیق در مورد راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن آرامش, ازنگاه, به, تحقیق,
تحقیق در مورد راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن, دانلود تحقیق در مورد راههای
رسیدن ...

تحقیق درباره راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن – رسانه جعبه

تحقیق آماده درس اندیشه اسلامی,تحقیق آماده درس اندیشه اسلامی1,تحقیق درباره راههای
رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن ,تحقیق آماده درس اندیشه اس مربوط به دسته بندی
علوم ...

راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن | 74918 - bliite

23 ا کتبر 2018 ... ولذا هیچ وقت سردر گم نیست وهمیشه در یک آرامش روحی به سر می برد. تحقیق در مورد
راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن; راههای رسیدن به آرامش روانی ...

رسیدن به آرامش روحی از نگاه قرآن - دانلود | نصب برنامه اندروید | کافه بازار

دستيابي به آرامش واقعي يكي از خواسته هاي هميشگي بشر بوده است و دراين راستا ...
به ارمغان آورد ازسوي ديگر مطالعات آكادميك و تحقيقات روانشناسي پيرامون آرامش و ...
تا با نگاهي اجمالي ديدگاه قرآن را در مورد آرامش روحي ورواني و راههاي رسيدن به آن را مورد ...

راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن – lower

تحقيق راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن در دسته بندی عمومی رشته ها ... مبانی
نظری و پیشینه تحقیق اختلالات رفتاری,ادبیات نظری در مورد اختلالات رفتاری ...

آرامش روانی - ویکی فقه

... نگاهی اجمالی دیدگاه قرآن را در مورد آرامش روحی و روانی و راه‌های رسیدن به آن را مورد
بررسی قرار دهیم. فهرست مندرجات. ۱ - مقدمه ۲ - عوامل ایجاد آرامش روانی از نگاه قرآن ...
انسان به ارمغان آورد از سوی دیگر مطالعات آکادمیک و تحقیقات روانشناسی پیرامون
آرامش و ...

پیکسنتر: راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن | unai - dl2

5 فوریه 2018 ... ولذا هیچ وقت سردر گم نیست وهمیشه در یک آرامش روحی به سر می برد. تحقیق در مورد
راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن; راههای رسیدن به آرامش روانی ...

تحقیق در مورد راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن – ابزار

,راههای,رسیدن,به,آرامش,روانی,ازنگاه,قرآنراههای,رسیدن,به,آرامش,روانی,ازنگاه,قرآن(راه,اول,
ایمان(,تحقیق در مورد راههای رسیدن به آرامش روانی ازن در دسته بندی علوم انسانی

راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن – دانلود

سایر رشته های علوم انسانی راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن. علفکش های مورد
استفاده در مزارع نیشکر. علفکش های مورد استفاده در مزارع نیشکرفرمت فایل: ورد- ...

جايگاه آرامش در معارف اسلامی | پژوهش های معنوی: معنویت گرایی جدید ...

29 ژانويه 2017 ... ممکن است هر انسان در موقعیتی خاص به آرامش برسد، اگرچه ازمنظر بیرونی با تعریف
آرامش ... البته بحث در مورد رابطه میزان آرامش در کسب معنویت نیز، معنادار است که این
موضوع، اوراق دیگری را می‌طلبند. از مؤلفه‌های دین ورزی، کسب آرامش روانی است. .... به‌
دیگر عبارت، در راه هدف خود گامی برندارد (کارنگی، 1348: 193).

فیلم: اجرای قطعه چهار مضراب اصفهان _ اهتمام رهنانی / ویدیو کلیپ | مگیفا

28 نوامبر 2018 ... اجرای قطعه چهارمضراب اصفهان ساخته" مسعود اهتمام رهنانی " توسط هنرمند نوجوان" یلدا
اهتمام" ❤️کانال اطلاع رسانی رسمی رهنان❤ -

تحقیق درباره راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن – پردازنده

کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل تحقیق درباره راههای رسیدن به آرامش روانی
ازنگاه قرآن را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. تحقیق درباره راههای رسیدن
به ...

دانلود پاورپوینت سمينار تعميرات و نگهداری , مجتمع صنايع لاستيک ...

48 دقیقه قبل ... Get some free articles about پاورپوینت سمينار تعميرات و نگهداری , مجتمع صنايع
لاستيک كرمان (لاستيک بارز) on this site. بهترین روش برای ...

تحقیق درباره راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن – رسانه جعبه

تحقیق آماده درس اندیشه اسلامی,تحقیق آماده درس اندیشه اسلامی1,تحقیق درباره راههای
رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن ,تحقیق آماده درس اندیشه اس مربوط به دسته بندی
علوم ...

مقاله راههای رسیدن به آرامش روانی از نگاه قرآن - Civilica

آن 15 مورد عبارتند از 1- ایمان 2- ذکر 3- توکل 4- تقوی وپرهیزگاری 5- توبه 6- انس با
... عسکری, حسن، ۱۳۹۴، راههای رسیدن به آرامش روانی از نگاه قرآن، اولین همایش ملی ...

راهکارهايي براي داشتن آرامش روحي و رواني بر اساس کتاب نهج البلاغه ...

راهکارهایی برای داشتن آرامش روحی و روانی بر اساس کتاب نهج البلاغه ... بیاییم راه
رسیدن به آرامش را در کلام امیر بیابیم: ... خداوند در قرآن کریم، انسان را خلیفه و
جانشین خود معرفی می‌نماید، یعنی انسان کامل را انسانی ... امام علی(علیه السلام) می
فرماید: با همسایگان خود خوش رفتاری کنید; چرا که آنان مورد توصیه و سفارش پیامبر
شما هستند.

انشائ طنزو غیر طنز - انشا طنز در مورد تلفن همراه - انشا باز - مجله ایرانی

3 ساعت قبل ... انشا طنز در مورد تلفن همراه - انشا باز انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم
موضوعات بایگانی اطلاعات امار ورد پرس کاربران حاضر: 19کل ...

راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن | 74918 - bliite

23 ا کتبر 2018 ... ولذا هیچ وقت سردر گم نیست وهمیشه در یک آرامش روحی به سر می برد. تحقیق در مورد
راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن; راههای رسیدن به آرامش روانی ...

تحقیق در مورد راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن – tnz مقاله

تحقیق در مورد راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن آرامش, ازنگاه, به, تحقیق,
تحقیق در مورد راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن, دانلود تحقیق در مورد راههای
رسیدن ...

تحقیق و مقاله کامل درباره راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن 70 ص ...

,راههای,رسیدن,به,آرامش,روانی,ازنگاه,قرآن,70,صراههای,رسیدن,به,آرامش,روانی,ازنگاه,قرآن(
راه,اول, ایمان(,تحقیق و مقاله کامل درباره راههای رسیدن به مربوط به دسته بندی علوم ...

تحقیق در مورد راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن (بافرمت word ...

,راههای,رسیدن,به,آرامش,روانی,ازنگاه,قرآنراههای,رسیدن,به,آرامش,روانی,ازنگاه,قرآن(راه,اول,
ایمان(,تحقیق در مورد راههای رسیدن به آرامش روانی ازن کاربر عزیز میتوانید مشخصات ...

تحقیق در مورد راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن (بافرمت word ...

,راههای,رسیدن,به,آرامش,روانی,ازنگاه,قرآنراههای,رسیدن,به,آرامش,روانی,ازنگاه,قرآن(راه,اول,
ایمان(,تحقیق در مورد راههای رسیدن به آرامش روانی ازن کاربر عزیز میتوانید مشخصات ...

تحقیق در مورد راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن – بهینه سازی

روح ,روان, آرامش, درون ,برون ,انسان, ارتباط با خدا,راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه
قرآن در دسته بندی علوم انسانی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به تحقیق در
...

تحقیق درباره ی راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن - لاسترن

31 جولای 2018 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : . doc ( قابل
ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه :72 صفحه قسمتی از متن . doc ...

راههاي رسيدن به آرامش رواني از نگاه قرآن | خبرگزاری فارس

16 ژانويه 2010 ... برخي از تحقيقات نشان مي دهد كه ميانگين درمان از 70 درصد تجاوز نمي ... اجمالي ديدگاه
قرآن را در مورد آرامش روحي ورواني و راههاي رسيدن به آن را مورد بررسي قرار دهيم. راههاي
رسيدن به آرامش رواني ازنگاه قرآن 1- ايمان: ايمان عبارت است از باور ...

شادی نیمکت نساجی (عکس) - پارس نیوز - خبربان

3 ساعت قبل ... ورزش ۳۳ ساعت قبل; موسوی: تا رسیدن به نیم فصل جان‌مان در آمد! ... و گو با خبرنگار
ورزش سه، در مورد وضعیت ماشین سازان در آستانه پایان نیم فصل اول ... پرسپولیس
کهکشانی در نیم فصل ؛ دو ملی پوش محبوب کی روش در راه تیم ... حق مردم است و باید
برای بقا و ارامش فردی و جمعی برای تداوم آن تلاش کنیم. ... از نگاه رسانه‌ها.

تحقیق: راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن | دانلود نما

دانلود مستقیم “تحقیق: راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن” | دسته “عمومی و آزاد” ...
خداوند در مورد قرآن مي فرماند: ( تبارَكَ الَّذي نزَّلَ الفرقانَ علي عبده ليَكُونَ للعالَمِينَ ...

پاورپوینت با عنوان ساختارهای WSN - گلیو

2 ساعت قبل ... يكي ديگر از ويژگي هاي نامتعارف اين روش آن است كه الگوريتم " بر حسب تقاضا "(On
-Demand ) عمل مي كند بدين معنا كه مسير رسيدن به برخي از نقاط ...

تحقیق در مورد راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن – بالا پروژه

تحقیق در مورد راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن آرامش, ازنگاه, به, تحقیق,
تحقیق در مورد راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن, دانلود تحقیق در مورد راههای
رسیدن ...

اصلی ترین راه کسب آرامش - تبیان

21 مه 2011 ... برخی از تحقیقات نشان می دهد كه میانگین درمان از 70 درصد تجاوز نمی كند. ... با نگاهی
اجمالی دیدگاه قرآن را در مورد آرامش روحی و روانی و راههای رسیدن به آن ...

تحقیق در مورد راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن – center

آرامش, ازنگاه, به, تحقیق, تحقیق در مورد راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن, دانلود
تحقیق در مورد راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن, راههای, راههای رسیدن به آرامش ...

گالری‌گردی در روز دانشجو - ایرنا - خبربان

6 ساعت قبل ... به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، گالری‌ها و مرکزهای هنری تهران، از ...
آرام مردانی، امیر متشرعی، امیرحسین بسطامی، امیرهادی شیرزادی، باران ... مبنای سادگی
و حذف زواید برای رسیدن به جوهره ای تاثیرگذار شکل یافته است. .... راه اندازی آلاچیق
بوم گردی در پارس آباد مورد حمایت است; به گزارش .... از نگاه رسانه‌ها.

تحقیق در مورد راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن 70 ص – گروه مقاله

,راههای,رسیدن,به,آرامش,روانی,ازنگاه,قرآن,70,صراههای,رسیدن,به,آرامش,روانی,ازنگاه,قرآن(
راه,اول, ایمان(,تحقیق در مورد راههای رسیدن به آرامش روانی کاربر عزیز میتوانید ...

داروی لاغری کشف شد - صدای ایران - خبربان

11 ساعت قبل ... محققان استرالیایی به یک دارو دست پیدا کرده اند که با خاموش کردن یک ژن چاقی ... که
خیلی چاق هستند، تمرین یا رژیم غذایی لازم برای رسیدن به وضعیت ... دانشمندان اکنون
در حال تحقیق در مورد این هستند که آیا غیرفعال کردن ژن .... علمی پزشكی باشگاه
خبرنگاران جوان، درباره راه‌های افزایش هوش و حافظه در .... از نگاه رسانه‌ها.

مقاله راههای رسیدن به آرامش روانی از نگاه قرآن - Civilica

آن 15 مورد عبارتند از 1- ایمان 2- ذکر 3- توکل 4- تقوی وپرهیزگاری 5- توبه 6- انس با
... عسکری, حسن، ۱۳۹۴، راههای رسیدن به آرامش روانی از نگاه قرآن، اولین همایش ملی ...

مقاله راههای رسیدن به آرامش روانی از نگاه قرآن - Civilica

آن 15 مورد عبارتند از 1- ایمان 2- ذکر 3- توکل 4- تقوی وپرهیزگاری 5- توبه 6- انس با
... عسکری, حسن، ۱۳۹۴، راههای رسیدن به آرامش روانی از نگاه قرآن، اولین همایش ملی ...

فیلم: پست فروشگاه اینترنتی 09356163777 / ویدیو کلیپ | مگیفا

28 نوامبر 2018 ... بازار الکترونیک شرکت ملی پست , قرارداد با پست برای ارسال کالا , پست
فروشگاه اینترنتی *** جهت خرید محصولات با شماره 09356163777 تماس ...

دانلود پاورپوینت کلاس مربیگری درجه C فدراسیون فوتبال- 110 اسلایدبررسی وضعیت اشتغال در جهان سوم

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان علف های هرز و راه های کنترل آن ها در 68 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان علف های هرز و راه های کنترل آن ها در 68 اسلایدتحقيق و بررسي در مورد اساس موتورهاي القايي AC (2)پردازش پرس و جو در شبکه هاي حسگر : Process Query in Sensor Network

کد ساعت آنالوگ با پایتون