دانلود فایل


پرسشنامه تعارض والد نوجوان - دانلود فایلدانلود فایل خدمات پژوهشی, تحقیقاتی, پرسشنامه و تست های روانشناختی

دانلود فایل پرسشنامه تعارض والد نوجوان این پرسشنامه توسط اسدی یونسی، مظاهری، شهیدی، طهماسیان و فیاض بخش در سال 1390 با هدف سنجش میزان تعارضات بین والدین و نوجوانان ساخته شد. این مقیاس دارای 92 پرسش می باشد که هر پرسش دو بخش دارد. بخش اول فراوانی تعارض و بخش دوم شدت تعارض را می سنجد. نمره گذاری پرسشها در هر بخش جداگانه و بر اساس مقیاس لیکرت انجام می شود.


خدمات پژوهشی پرسشنامه جامع تست روانشناسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اثربخشی آموزش والدین در زمینه تربیت جنسی فرزندان برکاهش ...

پرسشنامه «تاکتیک های تعارض با پدر و مادر (CP) اشتراس» نمره بالایی کسب کرده
... کلید واژه ها: آموزش والدین- تربیت جنسی فرزندان - نوجوان - تعارض والد فرزند. 2 ...

تاثیرآموزش حقوق متقابل والد – فرزند از دیدگاه آموزه‌های اسلامی بر کاهش ...

ابزار سنجش، پرسشنامه تاکتیک های تعارض مورای- اشتراس فرم تعارض با والدین ...
های اسلامی برکاهش تعارضات والد – فرزند (مادر- دختر) در نوجوانان انجام گرفته است.

پرسشنامه سنجش تعارض والدین-نوجوانان (فرم نوجوان) | شاپ استو

7 جولای 2017 ... پرسشنامه سنجش تعارض والدین-نوجوانان (فرم نوجوان) مشخصات «پرسشنامه سنجش
تعارض والدین نوجوانان (فرم نوجوانان)» روایی و پایایی: ندارد خرده ...

پرسشنامه تعارض والد نوجوان - فروشگاه جامع پرسشنامه ها و پروتکل های ...

این پرسشنامه توسط اسدی یونسی، مظاهری، شهیدی، طهماسیان و فیاض بخش در سال
1390 با هدف سنجش میزان تعارضات بین والدین و نوجوانان ساخته شد. این مقیاس دارای
92 ...

تدوین و اعتباریابی پرسشنامه سنجش تعارض والد- نوجوان: فرم نوجوان ...

15 فوریه 2017 ... هدف از مطالعه حاضر تعیین منابع و موضوعهای تعارض میان والدین و نوجوانان از دیدگاه
نوجوانان، و تدوین، اعتباریابی و تعیین ساختار عاملی مقیاسی ...

اثربخشی برنامه بازآموزی اِسنادی مبتنی بر مدل پردازش اطلاعات اجتماعی ...

در این پژوهش 50 مادر (25 نفر در گروه آزمایش، 25 نفر در گروه کنترل) شرکت کردند و
قبل و بعد از آموزش، به نسخه والد پرسشنامه سنجش تعارض والد- نوجوان (APCQ) و ...

رابطه تعارضات بین والدینی و گرایش به رفتارهای پرخطر: با نقش ...

ابزار پژوهش، پرسشنامه تعارض والد-نوجوان، مقیاس تعارضات بین‌والدینی و پرسشنامه
خطرپذیری نوجوانان ایرانی بود. نتایج تحلیل مدل‌یابی معادلات ساختاری نشان داد که ...

عوامل خانوادگی مرتبط با رضایت از زندگیِ دختران نوجوان - راهبرد فرهنگ

همچنین رضایت از زندگی مرتبط با محیط زندگی توسط تعارض والد نوجوان در ارتباط
با ... ادراک از شیوه‌های فرزندپروری و پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید پاسخ دهند.

پرسشنامه تعارض والد نوجوان – اشتراک گذاری سوم

این پرسشنامه توسط اسدی یونسی، مظاهری، شهیدی، طهماسیان و فیاض بخش در سال
1390 با هدف سنجش میزان تعارضات بین والدین و نوجوانان ساخته شد. این مقیاس دارای
92 ...

عوامل خانوادگي مرتبط با رضايت از زندگيِ دختران نوجوان

شد تا به پرسشنامه های تعارض والد نوجوان، مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی دانش
آموزان،. پرسشــنامه ارزیابی خانواده، مقیاس ادراک از شیوه های فرزندپروری و پرسشنامه ...

پرسشنامه رایگان سنجش تعارض والد نوجوان (فرم نوجوان) - پرسشنامه ...

18 آوريل 2016 ... پرسشنامه سنجش تعارض والد نوجوان (فرم نوجوان). چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی
اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کیفیت زندگی و مسئولیت ...

رابطه تعامل والد - فصلنامه سلامت روان کودک

( و پرسشنامه پرخاشگری کودکان دبستانی )شر م،. 1385 .... برای حل تعارض
زناشااویی اسااتفاده کنند و یا این. که ... ک ف ت تعامل ب ن والدین و دختران نوجوان با س
. طوح پ.

ساختار عاملي تاييدي و اعتباريابي پرسشنامه تعارض والد نوجوان

هدف از اين پژوهش تعيين ساختار عاملي تاييدي و اعتباريابي مقياس تعارض والد
نوجوان در نمونه اي از نوجوانان 13 تا 17 سال غيرباليني بود. روش پژوهش از نوع
توصيفي ...

فایل word ساختار عاملي تاييدي و اعتباريابي پرسشنامه تعارض والد ...

24 سپتامبر 2018 ... دانلود ... بخشی از متن فایل word ساختار عاملي تاييدي و اعتباريابي پرسشنامه
تعارض والد نوجوان (فرم نوجوان) : سال انتشار : 1395 نام کنفرانس، ...

رابطه عملکرد خانواده و تعارض والد-نوجوان با پیشرفت تحصیلی ...

بین تعارض والد-نوجوان و پیشرفت تحصیلی رابطه معکوس وجود دارد. ... با توجه به
اینکه نمره بالا در پرسشنامه عملکرد خانواده نشانگر اختلال در عملکرد خانواده است به ...

فایل word ساختار عاملي تاييدي و اعتباريابي پرسشنامه تعارض والد ...

24 سپتامبر 2018 ... دانلود ... بخشی از متن فایل word ساختار عاملي تاييدي و اعتباريابي پرسشنامه
تعارض والد نوجوان (فرم نوجوان) : سال انتشار : 1395 نام کنفرانس، ...

نقش تعارض والد- نوجوان و حمایت اجتماعی در پیش‌بینی سازگاری ...

برای جمع‌آوری دادههای پژوهش از مقیاس سنجش تعارض والد- نوجوان، پرسشنامة حمایت
اجتماعی و مقیاس سازگاری استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری
...

پرسشنامه رایگان تعارض والد- نوجوان - پرسشنامه رایگان

17 آوريل 2016 ... پرسشنامه تعارض والد- نوجوان. این پرسشنامه شامل ۵۰ سوال می باشد. این پرسشنامه با
هدف ارزیابی تعارض والد- نوجوان طراحی شده است. پرسشنامه مورد ...

کاهش تعارضات والدنوجوان – پاورپوینت مبانی نظری پرسشنامه

25 ا کتبر 2018 ... پروپوزال اثر بخشی برنامه آموزش مهارت های زندگی بر کاهش تعارضات والدنوجوان در
دانش آموزان پایه اول پسر مقطع متوسطه در 16 صفحه ورد قابل ...

تدوین و اعتباریابی پرسشنامه سنجش تعارض والد- نوجوان

عنوان, تدوین و اعتباریابی پرسشنامه سنجش تعارض والد- نوجوان: فرم نوجوان. تعداد
صفحات, 28. نویسنده, محمدرضا اسدی‌ یونسی - محمدعلی مظاهری - شهریار شهیدی - کارینه
...

پرسشنامه سنجش تعارض والدنوجوان - ایران سنجه

پرسشنامه سنجش تعارض والدنوجوان توسط اسدی یونسی، مظاهری، شهیدی، طهماسبیان
و فیاض بخش در سال 1390 با هدف سنجش میزان تعارضهای بین والدین و نوجوانان ...

فایل word ساختار عاملي تاييدي و اعتباريابي پرسشنامه تعارض والد ...

24 سپتامبر 2018 ... دانلود ... بخشی از متن فایل word ساختار عاملي تاييدي و اعتباريابي پرسشنامه
تعارض والد نوجوان (فرم نوجوان) : سال انتشار : 1395 نام کنفرانس، ...

فایل word ساختار عاملي تاييدي و اعتباريابي پرسشنامه تعارض والد ...

24 سپتامبر 2018 ... دانلود ... بخشی از متن فایل word ساختار عاملي تاييدي و اعتباريابي پرسشنامه
تعارض والد نوجوان (فرم نوجوان) : سال انتشار : 1395 نام کنفرانس، ...

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ درﻣﺎن ﻣﺮور زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳ

27 جولای 2015 ... ﮐﯿﻔﯿﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ؛ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ و ﻧﻮﺟﻮان ﮔﺮم و ﺻﻤﯿﻤﯽ اﺳﺖ، ﻣﺤﯿﻂ ..... ﻫﻔﺘﻪ از ﭘﺎﯾﺎن.
ﺟﻠﺴﻪ آﺧﺮ، ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺑﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ و. ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن،. ﭘﺮﺳﺶ.

پرسشنامه تعارض والد نوجوان - فروشگاه جامع پرسشنامه ها و پروتکل های ...

این پرسشنامه توسط اسدی یونسی، مظاهری، شهیدی، طهماسیان و فیاض بخش در سال
1390 با هدف سنجش میزان تعارضات بین والدین و نوجوانان ساخته شد. این مقیاس دارای
92 ...

و بهنجار رفتار دارای آموزان دانش والدین بین در تعارض با مواجهه های شیو

تعارض های خانوادگی، والدین نوجوانان بهنجار (نسبت به والدین نوجوانان نابهنجار) ....
مقیاس تجدیدنظرشده تدابير تعارض: این پرسشنامه توسط استراس، هامبی، بونی مک ...

ذهن آگاهی و کاهش تعارضات والد فرزندی - خانه تاب آوری

اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش تعارضات والد ... آموز را که با
استفاده از پرسشنامه ... نوجوانان هم به سهم خود رفتار والدین را قبول ندارند و آنان.

پرسشنامه تعارض نوجوان با والدین - پرسشنامه، تست و آزمون‌های روان‌شناسی

21 آگوست 2012 ... پرسشنامه تعارض نوجوان با والدین نسخۀ کوتاه پرسشنامه رفتار متعارض در سال 1979
توسط پرینز و همکاران ساخته شد. نسخۀ اصلی این ...

اثربخشی آموزش والدین در زمینه تربیت جنسی فرزندان برکاهش ...

پرسشنامه «تاکتیک های تعارض با پدر و مادر (CP) اشتراس» نمره بالایی کسب کرده
... کلید واژه ها: آموزش والدین- تربیت جنسی فرزندان - نوجوان - تعارض والد فرزند. 2 ...

رابطه تعارضات بین والدینی و گرایش به رفتارهای پرخطر: با نقش ...

ابزار پژوهش، پرسشنامه تعارض والد-نوجوان، مقیاس تعارضات بین‌والدینی و پرسشنامه
خطرپذیری نوجوانان ایرانی بود. نتایج تحلیل مدل‌یابی معادلات ساختاری نشان داد که ...

ﻫﺎي ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض واﻟﺪﯾﻦ و ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ اﺣﺴﺎس - پژوهش ملل

2 ژانويه 2017 ... ﺍی. 200. ﻧﻔﺮ ﺑﻌﻨﻮﺍن ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮدﯾﺪه ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدآوری دﺍده. ﻫﺎ ﺍز ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎی؛
ﺣﻤـﺎﯾـﺖ. ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. –. ﻣﻘﯿﺎس ﺧﺎﻧﻮﺍده (. 1988. )؛ ﺷﯿﻮه. ﻫﺎی ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض وﺍﻟﺪ.

برسی رابطه بین خود متمایز سازی مادران با تعارض والد – فرزندی و ...

2- پرسشنامه تعارض والد – فرزند موری ای- اشتراس. ... پرسش نامه های ( تعارض والد_
فرزندی و مسئولیت پذیری نوجوانان ) در اختیار دانش آموزان قرار گرفت تا پاسخ دهند.

ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻳﻨﺪﻱ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺑﻪ - ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺗﻌﻠ

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎﻱ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻭﺍﻟﺪ. -. ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻓﺎﻳﻦ، ﻣﻮﺭﻟﻨﺪ ﻭ ﺳﺌﻮﺑﻞ. (. 1983. ﻭ). ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻱ ﺭﻳﻜﺘﺲ .... ﺍﻱ
ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﺪ . ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﻭ، ﻛﺎﻧﻮﻥ. ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ. ﺍﻱ. ﻛﻪ. ﺑﺮ. ﺍﺛﺮ. ﺗﻌﺎﺭﺽ.

ﻫﺎي ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض واﻟﺪﯾﻦ و ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ اﺣﺴﺎس - پژوهش ملل

2 ژانويه 2017 ... ﺍی. 200. ﻧﻔﺮ ﺑﻌﻨﻮﺍن ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮدﯾﺪه ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدآوری دﺍده. ﻫﺎ ﺍز ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎی؛
ﺣﻤـﺎﯾـﺖ. ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. –. ﻣﻘﯿﺎس ﺧﺎﻧﻮﺍده (. 1988. )؛ ﺷﯿﻮه. ﻫﺎی ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض وﺍﻟﺪ.

ادبیات پرسشنامه تعارض والد ـفرزند - مادسیج پرسشنامه و آزمون ...

16 نوامبر 2016 ... فهرست مطالب. تعارض والد – فرزند. نوجوانی. اهمیت رابطه‌ی والد و نوجوان. تعریف
تعارض. حوزه‌ها و مسائل مورد تعارض. اشکال تعارض. رویکردهای نظری به ...

ساختار عاملي تاييدي و اعتباريابي پرسشنامه تعارض والد نوجوان

هدف از اين پژوهش تعيين ساختار عاملي تاييدي و اعتباريابي مقياس تعارض والد
نوجوان در نمونه اي از نوجوانان 13 تا 17 سال غيرباليني بود. روش پژوهش از نوع
توصيفي ...

تدوین و اعتباریابی پرسشنامه سنجش تعارض والد- نوجوان

عنوان, تدوین و اعتباریابی پرسشنامه سنجش تعارض والد- نوجوان: فرم نوجوان. تعداد
صفحات, 28. نویسنده, محمدرضا اسدی‌ یونسی - محمدعلی مظاهری - شهریار شهیدی - کارینه
...

تدوین و اعتباریابی پرسشنامه ی سنجش تعارض والد - نوجوان: فرم ...

محمد رضا اسدی یونسی,محمدعلی مظاهری,شهریار شهیدی,کارینه طهماسیان,محمد علی فیاض
بخش ; مجله: خانواده و پژوهش ; بهار و تابستان 1390 - شماره 12 ;

پرسشنامه تعارض والد نوجوان – اشتراک گذاری سوم

این پرسشنامه توسط اسدی یونسی، مظاهری، شهیدی، طهماسیان و فیاض بخش در سال
1390 با هدف سنجش میزان تعارضات بین والدین و نوجوانان ساخته شد. این مقیاس دارای
92 ...

پرسشنامه تعارض والد نوجوان – هاست بینگ

این پرسشنامه توسط اسدی یونسی، مظاهری، شهیدی، طهماسیان و فیاض بخش در سال
1390 با هدف سنجش میزان تعارضات بین والدین و نوجوانان ساخته شد. این مقیاس دارای
92 ...

The Effect of Training Parents and اب صحیح ارتباط برقراری های شیوه ...

18 دسامبر 1996 ... ساده انتخاب، و پرسشنامه تعارض نوجوان (پرینز، ۱۹۷۹) برای. آنها (دختران نوجوان) اجرا
گردید. تعداد ۴۸ نفر از آنها که. نمرات تعارض بالا با والدین خود ...

اثربخشی آموزش گروهی بهداشت بلوغ به مادران بر تعارضات والد- فرزندی ...

بلوغ باعث تغییرات فیزیولوژیکی، اجتماعی و روان‌شناختی در نوجوانان می‌شود و ...
شامل: پرسش‌نامه مشخصات جمعیت‌شناختی، پرسش‌نامه تعارض با والدین (Conflict to ...

پرسشنامه رایگان سنجش تعارض والد نوجوان (فرم نوجوان) - پرسشنامه ...

18 آوريل 2016 ... پرسشنامه سنجش تعارض والد نوجوان (فرم نوجوان). چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی
اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کیفیت زندگی و مسئولیت ...

رابطه عملکرد خانواده و تعارض والد-نوجوان با پیشرفت تحصیلی ...

بین تعارض والد-نوجوان و پیشرفت تحصیلی رابطه معکوس وجود دارد. ... با توجه به
اینکه نمره بالا در پرسشنامه عملکرد خانواده نشانگر اختلال در عملکرد خانواده است به ...

ﻫﺎي ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض واﻟﺪﯾﻦ و ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ اﺣﺴﺎس - پژوهش ملل

2 ژانويه 2017 ... ﺍی. 200. ﻧﻔﺮ ﺑﻌﻨﻮﺍن ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮدﯾﺪه ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدآوری دﺍده. ﻫﺎ ﺍز ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎی؛
ﺣﻤـﺎﯾـﺖ. ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. –. ﻣﻘﯿﺎس ﺧﺎﻧﻮﺍده (. 1988. )؛ ﺷﯿﻮه. ﻫﺎی ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض وﺍﻟﺪ.

عوامل خانوادگی مرتبط با رضایت از زندگیِ دختران نوجوان - راهبرد فرهنگ

همچنین رضایت از زندگی مرتبط با محیط زندگی توسط تعارض والد نوجوان در ارتباط
با ... ادراک از شیوه‌های فرزندپروری و پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید پاسخ دهند.

ساختار عاملی تأییدی و اعتباریابی پرسشنامه تعارض والد نوجوان ...

همچنین به طور کلی بخش شدت تعارض پرسشنامه تعارض والد نوجوان نسبت به بخش
فراوانی تعارض والد نوجوان، هم در شاخص‌های تحلیل عاملی تأییدی و هم در مقادیر ...

میانجی نقش با نوجوانان تحصیلی کاری اهمال با فرزندی - والد تعارض ...

بندرعباس بود. تعداد. 232. نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه
پژوهش انتخاب شدند. پرسشنامه. های تعارض والد نوجوان )اسدی یوسفي و همكاران،.

پرسشنامه تعارض والد نوجوان – فید بک رستوران

این پرسشنامه توسط اسدی یونسی، مظاهری، شهیدی، طهماسیان و فیاض بخش در سال
1390 با هدف سنجش میزان تعارضات بین والدین و نوجوانان ساخته شد. این مقیاس دارای
92 ...

ساختار عاملي تاييدي و اعتباريابي پرسشنامه تعارض والد نوجوان

هدف از اين پژوهش تعيين ساختار عاملي تاييدي و اعتباريابي مقياس تعارض والد
نوجوان در نمونه اي از نوجوانان 13 تا 17 سال غيرباليني بود. روش پژوهش از نوع
توصيفي ...

تدوین و اعتباریابی پرسشنامه ی سنجش تعارض والد - نوجوان: فرم ...

محمد رضا اسدی یونسی,محمدعلی مظاهری,شهریار شهیدی,کارینه طهماسیان,محمد علی فیاض
بخش ; مجله: خانواده و پژوهش ; بهار و تابستان 1390 - شماره 12 ;

پرسشنامه تعارض نوجوان با والدین - پرسشنامه، تست و آزمون‌های روان‌شناسی

21 آگوست 2012 ... پرسشنامه تعارض نوجوان با والدین نسخۀ کوتاه پرسشنامه رفتار متعارض در سال 1979
توسط پرینز و همکاران ساخته شد. نسخۀ اصلی این ...

ساختار عاملي تاييدي و اعتباريابي پرسشنامه تعارض والد نوجوان

هدف از اين پژوهش تعيين ساختار عاملي تاييدي و اعتباريابي مقياس تعارض والد
نوجوان در نمونه اي از نوجوانان 13 تا 17 سال غيرباليني بود. روش پژوهش از نوع
توصيفي ...

تاثیر آموزش مثبت‌نگری بر تعارض والدین و نوجوانان - روزنامه دنیای ...

29 مارس 2017 ... نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد آموزش مثبت‌نگری بر تعارض والد نوجوان در ... (۱۹۹۲)،
پرسشنامه تعارض والد نوجوان همتی (۱۳۹۱) و پرسشنامه سازگاری ...

ﻧﻮﺟﻮان در راﺑﻄﻪ ﺳﺒﻜﻬﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ادراك ﺷﺪه ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ

ﺧﻮﺷﻪ اﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﻜﻬﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ادراك ﺷـ. ﺪه .... واﻟـﺪ ﻣـﻲ. -. ﺷﻮد . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
رﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺎرض واﻟﺪ. -. ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ در ارﺗﺒـﺎط اﺳـﺖ.

بررسی نقش سبک‌های هویت در میانجی‌گری رابطه تعارض والد نوجوان و ...

بررسی نقش سبک‌های هویت در میانجی‌گری رابطه تعارض والد نوجوان و انگیزش ...
سبک هویت برزونسکی، انگیزه پیشرفت هرمنس و پرسشنامه تعارض والد- نوجوان بر ...

اثربخشی آموزش والدین در زمینه تربیت جنسی فرزندان برکاهش ...

پرسشنامه «تاکتیک های تعارض با پدر و مادر (CP) اشتراس» نمره بالایی کسب کرده
... کلید واژه ها: آموزش والدین- تربیت جنسی فرزندان - نوجوان - تعارض والد فرزند. 2 ...

تحقیق و بررسی در مورد آشنایی با سبک هنری کوبیسم

تحقیق درمورد کاربرد آمار در علوم رفتاری همراه با دستورات SPSS و نحوه ی تفسير خروجی ها

دانلود پاورپوینت آنژیوژنزیس - 28 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اینترنت - 51 اسلاید

آموزش نرم افزار Adobe Edge Animate CC

دانلود نقشه زمین‌شناسی چنگ(کوه کلاته) به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000)دانلود نرم افزار درخواستی Winrar Password Unlocker

دانلود پروژه افترافکت Stardust Slideshow اسلایدشو رویایی و رمانتیک تصاویر

جزوه محوطه سازی