دانلود فایل


دانلود تحقیق اقرار در امور حقوقی - دانلود فایلدانلود فایل اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود, اما کاملترین تعریفی که در حال حاضر مورد پذیرش قرار گرفته است اقرار اخباری است که به موجب

دانلود فایل دانلود تحقیق اقرار در امور حقوقی الف: تعریف اقرار:
از لحاظ لغوی، اقرار مصدر و از واژه قرار گرفته شده و در فرهنگهای مختلف معانی متعددی برای آن شناخته اند، از جمله اعتراق به حق، کسی را در مکانی ابقائ کردنريال سخنی را به روشنی بیان کردن، چیزی را در کاری استوار کردن بکار رفته است، ذکر این نکته نیز لازم استکه اقرار بیشتر در امور حقوقی به کار می رود و در مسایل جزایی بیشتر از واژه اعتراف استفاده می گردد، تعریفی نیز که فقها از اقرار کرده اند با تعریف مقرر در قانون مدنی نزدیک است. فاضل تعداد در تعریف اقرار می گوید هو اخبار عن حق لازم للغیر و محقق اول نیز می گوید: هی اللفظ المتضمن لاخبار عن حق واجب و در این 2 تعریف علاوه بر اقرا شهادت نیز جای می گیرد.
اقرار که در برخی نظام های حقوقی به آن ادله و یا تواناترین دلیل گفتهمی شود در ماده 1259 ق م تعریف شده که می گوید:
اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود، اما کاملترین تعریفی که در حال حاضر مورد پذیرش قرار گرفته است اقرار اخباری است که به موجب آن شخص امری را که دارای آثار حقوقی علیه اوست به عنوان حقیقتی که در برابر آن ماخوذ است می پذیرد.
ب: اخبار[2]:
قانون مدنی اقرار را نوعی اخبار دانسته است که در واقع از یک امر موجود خبر می دهد، اقرار چیزی را به وجود نمی آورد و ایجاد کننده حقی نیز نمی باشد، بنابراین اولا مثل هر خبری ممکن است در واقع راست یا دروغ باشد، به همین جهت هم قانون مدنی امکان کذب بودن اقرار رانفی کرده و در ماده 1276 مقرر می دارد که اگر کذب اقرار نزد ححاکم ثابت شود آن اقرا اثری نخواهد داشت. اخبار مستلزم انجام فعلی می باشد و سکون جز در مواردکه استثناء شده باشد از این نظر اثری ندارد، اقرار می تواند ضفاهی یا کتبی باشد، از سوی دیگر چون اقرار ضمنی نیز معتبر است باید پذیرفت که اقرار فعلی نیز معتبر است.
ج: ارتباط با حق:[3]
اقرار باید مرتبط با حق باشد، چرا که حق امتیازی است که شخص دارد و دیگر افراد باید به آن احترام بگذارند و آثاری نیز بر آن است، بسیاری از سخنان افراد که عنوان خبر دارد، ولی حاکی از حقی برای دیگری نیست اقرار گفته نمی شود، در اقرار باید اخبار به وجود خفی شود، در حقیقت اخبار در صورتی می تواند علیه باطل آن اقرار شود که از جمله نسبت به مسائل موضوعی باشد و نه حکمی، زیرا وجود قانون، علی القاعده نیاز به اثبات آن از سوی اصحاب دعوی را ندارد.
تا دخالت دلیل لازم شودو ترتیب اثار حقوقی هر امری با لحاظ مقررات با دادگاه است. بنابراین اخبار به وجود مسئولیت اقرار شمرده نمی شود. اگرچه اخبار خاص به امری که می تواند موجب مسئولیت اخبار دهنده شود اقرار شمرده می شود، اما تشخیص ایجاد مسئولیت، به سبب امری که به آن اقرار شده با لحاظ مقررات با دادگاه است.
حق طرف به طور مستقیم و یا غیر مستقیم ممکن است موضوع اقرار باشد، وقتی مدیون می پذیرد که مدیون است مستقیما اقرار نبوده و وقتی مثلا راننده می پذیرد که تصادف با دیگری کرده و به طور غیرمستقیم اقرار کرده که مدیون خساراتی است که در اثر این تصادف به دیگری وارد شده است.
د: نفع غیر:[4]
اقرا اخبار به وجود سبب حق برای غیر است، زیرا اگر شخصی اخبار به حقی برای خود نماید ادعا شمارده می شود. پس در اقرا نفع غیر مطرح می باشد، در اقرار حق به نفع غیر باید اعلام گردد.
و: زیان خود[5]:
در اقرار زیان تمر مطرح است، اگر شخصی اظهاری نماید که در عین خبر بودن و متضمن حق بودنو نفع دیگری را در بر داشتن به زیان خودش نباشد اقرار نیست و شهادت است، در شهادت زیان مورد خبر متوجه شخص دیگری است که علیه او شهادت داده می شود. اقرار در حدیث مشهود نبوی (اقرار استملاء علی النفسهم جائز) در یعنی اعم به کار گرفته شده زیرا بر اساس مفاد این حدیث نوعی از قرار که به زیان مقر باشد معتبر تلقی شده است. پس اگر اخبار به وجود سبب حق برای غیر و بر ضرر دیگری باشد، گواهی شمرده می شود، گاهی اقرار در ظاهر به زیان مقر و در حقیقت به زیان دیگری است، در این صورت اقرار کامل شمرده نمی شود، مانند آن که محکوم له مالی را در جریان عملیات اجرایی از محکوم علیه بازداشت نماید و شخص ثالثی، با تبانی محکوم علیه را برای آزاد کردن مال، نسبت به آن ادعا مالکیت نماید و محکوم علیه اقرار به مالکیت او نماید. در این جا اگر چه اقرار محکوم علیه در ظاهر به زیان خود او و برای شخص ثالث است، اما در واقع امر بر ضرر محکوم له است. از این رو اقرار مزبور نسبت به طلبکار اثری ندارد.


فایل ورد 37 ص


اقرار


امور حقوقی


تعریف اقرار


اقرار کردن


تعریف اقرار


قانون مدنی اقرارمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


عقلای مجانینِ مدرن - برترینها

1 فوریه 2018 ... یکی از پژوهش های خوب در خصوص این تیپ اجتماعی توسط نصرالله .... که تمامی امور و
پدیده ها را از منظر مناسبات قدرت باید بررسی و فهم کرد. ... معرفت [بنا به اقرار کانت]
در قالب نمادهای تصویری یا ریاضی، هستی را به مثابه ... آدورنو و همکارش در همان متن
پیش گفته، جمله ای طلایی دارند: «هر شکلی از ..... خدمات حقوقی و بیمه.

عقلای مجانینِ مدرن - برترینها

1 فوریه 2018 ... یکی از پژوهش های خوب در خصوص این تیپ اجتماعی توسط نصرالله .... که تمامی امور و
پدیده ها را از منظر مناسبات قدرت باید بررسی و فهم کرد. ... معرفت [بنا به اقرار کانت]
در قالب نمادهای تصویری یا ریاضی، هستی را به مثابه ... آدورنو و همکارش در همان متن
پیش گفته، جمله ای طلایی دارند: «هر شکلی از ..... خدمات حقوقی و بیمه.

چرا حکومت در بخش نظارت موفق نیست؟ - روزنامه بین المللی چهار زبانه ...

2 ساعت قبل ... دانلود و خرید روزنامه دانلود اپلیکیشن اندروید ... آموزش و پژوهش ... و به روش های عدم
بکارگیری این منابع در امور اختصاص یافته آگاهند. ... بین بخش خصوصی و دولت
است به اقرار مدیران در وزارت امور اقتصادی و دارای و .... نحوه پرداخت بیمه پیمان‌های
غیرعمرانی بر مبنای حقوق کارکنان در کمیسیون اصل ۴۴ مجددا بررسی می‌شود ...

محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی - پژوهش حقوق عمومی

اقرار می تواند در خارج از دادگاه در حضور شهود یا بدون حضور آنان واقع شود (مادة 203.
قانون آئین ... 390 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389. 1 2 .
..... اتیان سوگند نیابت پذیر نیست و هر کس باید راجع به امور مربوط به خود (ولو آنکه
از.

محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی - پژوهش حقوق عمومی

اقرار می تواند در خارج از دادگاه در حضور شهود یا بدون حضور آنان واقع شود (مادة 203.
قانون آئین ... 390 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389. 1 2 .
..... اتیان سوگند نیابت پذیر نیست و هر کس باید راجع به امور مربوط به خود (ولو آنکه
از.

دانلود پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع اقرار در امور حقوقی ...

در این پست می توانید متن کامل پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع اقرار در امور
حقوقی را با فرمت ورد word دانلود نمائید: تعریف اقرار[1]: از لحاظ لغوی، اقرار مصدر و
...

ﭼﮑﯿﺪه - تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل

26 دسامبر 2012 ... اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻨﻬـﺎ ﻋﻠـﻢ ﻧﺎﺷـﯽ از ادﻟـﻪ ..... دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي ﺟﺪﯾﺪ
اﻗﺮار در اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮي و اﻣـﻮر ﻣـﺪﻧﯽ از ﻟﺤـﺎظ اﻋﺘﺒـﺎر و ﺣﺠﯿـﺖ ..... ﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻣﺎده.

برنامه نود و يكم - راديو کالج پارک

(برای اولین بار با اینترنت ای دی اس ال دانلود کردم خیلی حال داد! ... اقرار می‌كنم كه در
این راه فقر فكری محیط، فقر خزانة مملكت، جهل و بی‌اطلاعی جامعه، و از همه .... در سرحدات
شمال شرقی، با وجود گرمای مردادماه مشغول سركشی امور بودم، تلگرافاً به من اطلاع ....
خزانة مملكت طوری تهی است كه از مرتب پرداختن حقوق اعضاء دوایر عاجز است، و این در
حالی ...

ﺪﯿ اﻗﺮار ﻣﻘ يﺮ ﯾﭘﺬ ﻪﯾ ﺗﺠﺰ ﮐﯿﻔﺮي و ﻣﺪﻧﯽ اﻣﻮر در - حقوق اسلامی - پژوهشگاه فرهنگ و ...

7 مه 2013 ... اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﮋوﻫﺸﯽ درﺑﺎره ادﻟﻪ اﺛﺒﺎت دﻋﻮي ﮐﯿﻔﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ. ﺑـﺮاي ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺎه ... ﺣﻘﻮﻗﯽ. ،. ﯾﮑﯽ از
اﺣﮑﺎم و آ. ﺛﺎر اﻗﺮار ﻣﻘﯿﺪ. در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ. ،. ﻏﯿﺮ. ﻗﺎﺑـﻞ. ﺗﺠﺰﯾﻪ. ﺑﻮدن. آن اﺳﺖ . در اﯾﻦ.

دانلود کار تحقیقی اقرار به عنوان يكي از ادله هاي اثبات دعوا - دانلود پروژه

دانلود رایگان کار تحقیقی اقرار به عنوان يكي از ادله هاي اثبات دعوا - انکار یا تجاوز
به حقوق ... بند دوم:امکان ادعاه دادرسی در مورد حکم مبتنی بر اقرار باطل در امور کیفری.

ادله اثبات دعوی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

۱ گونه‌های ادله درامور حقوقی ... اقرار اخبار به حقی است برای غیر، بر ضرر خود. ... مدرک
یا سند عبارت است از اطلاعات ثبت شده، اعم از نوشتاری، دیداری، شنیداری که به وسیله
اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد شده و دارای ارزش ... «متن با ساختار». .... مقاله · بحث ...

پرتال جامع علوم انسانی - ادله اثبات دعوی

عبدالرسول دیانی. حوزه (های) تخصصی: ادله اثبات دعوی. تعداد نمایش: 807. چکیده. متن
اصلی ... عنوان مقاله: سند در قلمرو حقوق مدنی و حقوق تجارت. پدیدآورندگان: ... عنوان
مقاله: اقرار از نظر روانشناسی (3) ... حوزه (های) تخصصی: امور حسبی • ادله اثبات دعوی.

قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) - WIPO

ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب. (. در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ. ) ﮐﺘﺎب اول. -. در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ. ﮐﻠﯿﺎت. ﻣﺎده. -1
... اﺻﻮل ﺣﻘﻮﻗﯽ. ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺣﮑﻢ ﻗﻀﯿﻪ را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﻤﯽ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ. ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺳﮑﻮت ﯾﺎ
ﻧﻘﺺ ﯾﺎ اﺟﻤﺎل ﯾﺎ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ..... ﺳﻮﮔﻨﺪ ، ﺷﻬﺎدت ، اﻗﺮار ، ﻟﻌﺎن و اﯾﻼء ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﮐﯿﻞ ﻧﻤﯽ. ﺑﺎﺷﺪ.

پرتال جامع علوم انسانی - ادله اثبات دعوی

عبدالرسول دیانی. حوزه (های) تخصصی: ادله اثبات دعوی. تعداد نمایش: 807. چکیده. متن
اصلی ... عنوان مقاله: سند در قلمرو حقوق مدنی و حقوق تجارت. پدیدآورندگان: ... عنوان
مقاله: اقرار از نظر روانشناسی (3) ... حوزه (های) تخصصی: امور حسبی • ادله اثبات دعوی.

اقرار، شمشير بران دعاوي - حقوقی و امور مجلس

وی در مورد اثر اقرار در امور مدنی (حقوقی) و مسایل کیفری می گوید: همچنان که گفتیم ...
متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و ...

تحقيق در مورد روابط موجر و مستاجر

پاورپوینت با عنوان گونه های تریکوسترونژیلوس یک نوع بیماری خاص

کتاب نت پانزده قطعه برای پیانو

دانلود مارکتینگ پلن شرکت KFC + ترجمه فارسی

نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی فصل اول و دوم و سوم

عکاسی

دانلود پاورپوینت لیزوزوم

دانلود پاورپوینت مهارت های پیشگیری از ايدز و بيماريهاي آموزشي - 19 اسلاید

نقش پس انداز در توسعه

دانلود پاورپوینت ستون دین(درس دهم کتاب پیام های آسمان پایه هفتم متوسطه)