دانلود رایگان


دانلود تحقیق اقرار در امور حقوقی - دانلود رایگاندانلود رایگان اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود, اما کاملترین تعریفی که در حال حاضر مورد پذیرش قرار گرفته است اقرار اخباری است که به موجب

دانلود رایگان دانلود تحقیق اقرار در امور حقوقی الف: تعریف اقرار:
از لحاظ لغوی، اقرار مصدر و از واژه قرار گرفته شده و در فرهنگهای مختلف معانی متعددی برای آن شناخته اند، از جمله اعتراق به حق، کسی را در مکانی ابقائ کردنريال سخنی را به روشنی بیان کردن، چیزی را در کاری استوار کردن بکار رفته است، ذکر این نکته نیز لازم استکه اقرار بیشتر در امور حقوقی به کار می رود و در مسایل جزایی بیشتر از واژه اعتراف استفاده می گردد، تعریفی نیز که فقها از اقرار کرده اند با تعریف مقرر در قانون مدنی نزدیک است. فاضل تعداد در تعریف اقرار می گوید هو اخبار عن حق لازم للغیر و محقق اول نیز می گوید: هی اللفظ المتضمن لاخبار عن حق واجب و در این 2 تعریف علاوه بر اقرا شهادت نیز جای می گیرد.
اقرار که در برخی نظام های حقوقی به آن ادله و یا تواناترین دلیل گفتهمی شود در ماده 1259 ق م تعریف شده که می گوید:
اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود، اما کاملترین تعریفی که در حال حاضر مورد پذیرش قرار گرفته است اقرار اخباری است که به موجب آن شخص امری را که دارای آثار حقوقی علیه اوست به عنوان حقیقتی که در برابر آن ماخوذ است می پذیرد.
ب: اخبار[2]:
قانون مدنی اقرار را نوعی اخبار دانسته است که در واقع از یک امر موجود خبر می دهد، اقرار چیزی را به وجود نمی آورد و ایجاد کننده حقی نیز نمی باشد، بنابراین اولا مثل هر خبری ممکن است در واقع راست یا دروغ باشد، به همین جهت هم قانون مدنی امکان کذب بودن اقرار رانفی کرده و در ماده 1276 مقرر می دارد که اگر کذب اقرار نزد ححاکم ثابت شود آن اقرا اثری نخواهد داشت. اخبار مستلزم انجام فعلی می باشد و سکون جز در مواردکه استثناء شده باشد از این نظر اثری ندارد، اقرار می تواند ضفاهی یا کتبی باشد، از سوی دیگر چون اقرار ضمنی نیز معتبر است باید پذیرفت که اقرار فعلی نیز معتبر است.
ج: ارتباط با حق:[3]
اقرار باید مرتبط با حق باشد، چرا که حق امتیازی است که شخص دارد و دیگر افراد باید به آن احترام بگذارند و آثاری نیز بر آن است، بسیاری از سخنان افراد که عنوان خبر دارد، ولی حاکی از حقی برای دیگری نیست اقرار گفته نمی شود، در اقرار باید اخبار به وجود خفی شود، در حقیقت اخبار در صورتی می تواند علیه باطل آن اقرار شود که از جمله نسبت به مسائل موضوعی باشد و نه حکمی، زیرا وجود قانون، علی القاعده نیاز به اثبات آن از سوی اصحاب دعوی را ندارد.
تا دخالت دلیل لازم شودو ترتیب اثار حقوقی هر امری با لحاظ مقررات با دادگاه است. بنابراین اخبار به وجود مسئولیت اقرار شمرده نمی شود. اگرچه اخبار خاص به امری که می تواند موجب مسئولیت اخبار دهنده شود اقرار شمرده می شود، اما تشخیص ایجاد مسئولیت، به سبب امری که به آن اقرار شده با لحاظ مقررات با دادگاه است.
حق طرف به طور مستقیم و یا غیر مستقیم ممکن است موضوع اقرار باشد، وقتی مدیون می پذیرد که مدیون است مستقیما اقرار نبوده و وقتی مثلا راننده می پذیرد که تصادف با دیگری کرده و به طور غیرمستقیم اقرار کرده که مدیون خساراتی است که در اثر این تصادف به دیگری وارد شده است.
د: نفع غیر:[4]
اقرا اخبار به وجود سبب حق برای غیر است، زیرا اگر شخصی اخبار به حقی برای خود نماید ادعا شمارده می شود. پس در اقرا نفع غیر مطرح می باشد، در اقرار حق به نفع غیر باید اعلام گردد.
و: زیان خود[5]:
در اقرار زیان تمر مطرح است، اگر شخصی اظهاری نماید که در عین خبر بودن و متضمن حق بودنو نفع دیگری را در بر داشتن به زیان خودش نباشد اقرار نیست و شهادت است، در شهادت زیان مورد خبر متوجه شخص دیگری است که علیه او شهادت داده می شود. اقرار در حدیث مشهود نبوی (اقرار استملاء علی النفسهم جائز) در یعنی اعم به کار گرفته شده زیرا بر اساس مفاد این حدیث نوعی از قرار که به زیان مقر باشد معتبر تلقی شده است. پس اگر اخبار به وجود سبب حق برای غیر و بر ضرر دیگری باشد، گواهی شمرده می شود، گاهی اقرار در ظاهر به زیان مقر و در حقیقت به زیان دیگری است، در این صورت اقرار کامل شمرده نمی شود، مانند آن که محکوم له مالی را در جریان عملیات اجرایی از محکوم علیه بازداشت نماید و شخص ثالثی، با تبانی محکوم علیه را برای آزاد کردن مال، نسبت به آن ادعا مالکیت نماید و محکوم علیه اقرار به مالکیت او نماید. در این جا اگر چه اقرار محکوم علیه در ظاهر به زیان خود او و برای شخص ثالث است، اما در واقع امر بر ضرر محکوم له است. از این رو اقرار مزبور نسبت به طلبکار اثری ندارد.


فایل ورد 37 ص


اقرار


امور حقوقی


تعریف اقرار


اقرار کردن


تعریف اقرار


قانون مدنی اقرارمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آثار اقرار - علی عبدی وکیل پایه یک دادگستری

... شده باشد یا در مقابل ادعایی نباشد. ارزشیابی اقرار خارج از دادگاه، در اختیار قاضی
است و اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد ... ... مقالات حقوقی . » ...

ﭼﮑﯿﺪه - تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل

26 دسامبر 2012 ... اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻨﻬـﺎ ﻋﻠـﻢ ﻧﺎﺷـﯽ از ادﻟـﻪ ..... دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي ﺟﺪﯾﺪ
اﻗﺮار در اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮي و اﻣـﻮر ﻣـﺪﻧﯽ از ﻟﺤـﺎظ اﻋﺘﺒـﺎر و ﺣﺠﯿـﺖ ..... ﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻣﺎده.

طواری ناشی از اقرار در نظام دادرسی ایران - مجله حقوقی دادگستری

اقرار را به عنوان یکی از مهم ترین ادله ی اثبات دعوا، به رسمیت شناخته است. به نظر ...
دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني، از جمله طواری مربوط به دادرس ی است؛.

دانلود پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع اقرار در امور حقوقی ...

در این پست می توانید متن کامل پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع اقرار در امور
حقوقی را با فرمت ورد word دانلود نمائید: تعریف اقرار[1]: از لحاظ لغوی، اقرار مصدر و
...

ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری - راه های اثبات جرم - حق - ادعا

در این مقاله سعی داریم به توضیح چگونگی اثبات ادعا و ادله اثبات دعوی در امور حقوقی
... 1- اقرار : اقرار در امور کیفری این گونه است که شخص ارتکاب جرم از طرف خودش را ...

تحقیق رشته حقوق پیرامون اقرار در امور حقوقی - آپارات

17 مارس 2018 ... احسان آزادبخت http://l1l.ir/4tb4برای دریافت فایل لطفا لینک موجود در ابتدای متن را در
مرورگر خود سرچ نمایید. تحقیق رشته حقوق پیرامون اقرار در امور ...

اقرار، شمشير بران دعاوي - حقوقی و امور مجلس

وی در مورد اثر اقرار در امور مدنی (حقوقی) و مسایل کیفری می گوید: همچنان که گفتیم ...
متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و ...

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) - WIPO

ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ. دادﮔﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و. اﻧﻘﻼب. (. در اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮي. ) ﮐﺘﺎب دوم. -. دراﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮي. ﮐﻠﯿﺎت. ﻣﺎده.
-1. آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي ... ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺘﻬﻢ و ﻣﺠﺮم از ﺟﻬﺖ ﺟﻨﺒﻪ اﻟﻬﯽ و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﺪود اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮاﺑﺮ.
ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ..... ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض ﻣﺘﻬﻢ در ﻣﺘﻦ ﻗﺮارذ. ﮐﺮﺷﻮد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺿﯽ .... اﻇﻬﺎر و اﻗﺮار ﻣﺘﻬﻢ.

قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) - WIPO

ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب. (. در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ. ) ﮐﺘﺎب اول. -. در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ. ﮐﻠﯿﺎت. ﻣﺎده. -1
... اﺻﻮل ﺣﻘﻮﻗﯽ. ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺣﮑﻢ ﻗﻀﯿﻪ را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﻤﯽ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ. ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺳﮑﻮت ﯾﺎ
ﻧﻘﺺ ﯾﺎ اﺟﻤﺎل ﯾﺎ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ..... ﺳﻮﮔﻨﺪ ، ﺷﻬﺎدت ، اﻗﺮار ، ﻟﻌﺎن و اﯾﻼء ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﮐﯿﻞ ﻧﻤﯽ. ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﮑﯿﺪه - تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل

26 دسامبر 2012 ... اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻨﻬـﺎ ﻋﻠـﻢ ﻧﺎﺷـﯽ از ادﻟـﻪ ..... دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي ﺟﺪﯾﺪ
اﻗﺮار در اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮي و اﻣـﻮر ﻣـﺪﻧﯽ از ﻟﺤـﺎظ اﻋﺘﺒـﺎر و ﺣﺠﯿـﺖ ..... ﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻣﺎده.

عقلای مجانینِ مدرن - برترینها

1 فوریه 2018 ... یکی از پژوهش های خوب در خصوص این تیپ اجتماعی توسط نصرالله .... که تمامی امور و
پدیده ها را از منظر مناسبات قدرت باید بررسی و فهم کرد. ... معرفت [بنا به اقرار کانت]
در قالب نمادهای تصویری یا ریاضی، هستی را به مثابه ... آدورنو و همکارش در همان متن
پیش گفته، جمله ای طلایی دارند: «هر شکلی از ..... خدمات حقوقی و بیمه.

اقرارشرایط مقر و اقرار - نشر عدالت

3 مارس 2014 ... در امور کیفری، اقرار متهم موضوعیت ندارد و فقط ممکن است طریق علم و .... ادله اثبات
دعوی در کتاب اول به موضوع اقرار در دعاوی مدنی پرداخته شده است و ...

مقاله حکم انکار بعد از اقرار در فقه و حقوق اسلامی - Civilica

هدف این تحقیق بررسی ماهیت فقهی و حقوقی انکار پس از اقرار و آثار آن با تأکید بر
ق.م.ا مصوب 92 و ... متن کامل این مقاله دارای ۱۱ صفحه در فرمت PDF قابل خریداری است.

روزنامه اعتماد97/10/2: داوري كار ساده اي نيست - Magiran

magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 4263 2/10/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن ... او
اگر براي اين حالت اقرار به نادرستي خطاي پنالتي نمي كند بايد نتيجه گرفت كه
براي هيچ حالتي حق اظهار چنين ... البته در امور شخصي حتما بايد از اين رفتار
تبعيت كنيم. ... 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات
کشور است.

دانلود روش تحقیق بررسي عوامل موثر در مشاركت سياسي

بک دراپ نوزاد ماشین آتشنشانی

پاورپوینت با موضوع شبکه های کامپیوتری - 30 اسلاید (چند اسلاید انگلیسی)

کتاب Mastering the BMAT سال انتشار (2017)

بک دراپ ماکت کالسکه نوزاد در باغ گلهای صورتی