دانلود فایل


ترویج و زنان روستایی - دانلود فایلدانلود فایل ترویج و زنان روستایی

دانلود فایل ترویج و زنان روستایی چکیده:
علوم و فنون و مجموع آن چه فن آوری اطلاق می شود چنان در هر سوراخ و سنبه ای رسوخ و سیمای زندگی را عوض کرده که فرصت تفکر و مجال نیز نمی نمایاند. این دگرگونیها فاصله هایی عمیق و شگرف میان جوامع به وجود آورده و در میان همین جوامع و مناطق مختلف آن نیز جداییهایی سبب گردیده است. اقتصاد در هر کشور و جوامع مختلف، در عین اینکه به اقتصاد جهانی متصل می باشد در داخل آن کشور به گونه ای خاص به هم مربوط می شود. به گونه ای که اگر تعادلی در وضعیت جامعه شهری و جامعه روستایی حادث نیاید نتیجه آن نابهنجاریهای مختلف اقتصادی اجتماعی و فرهنگی خواهد بود که یکی از آنها پدیده مهاجرت می باشد که امروزه به صورت معضلی لاینحل گریبان کشورهای در حال توسعه را گرفته و مشغولیت ذهنی برنامه ریزان این کشورها را فراهم گردانیده است. تفاوتهای درآمدی میان اقشار شهری و روستایی باعث گسیل روستاییان جهت بهره مند شدن از مزایا و درآمد بیشتر خواهد شد که لاجرم فوری ترین راه حل جهت حل این مشکل بالا بردن سطح درآمد روستاییان خواهد بود.

کلید واژگان:
ترويج و آموزش كشاورزي، مشاركت، زنان روستايي، توسعه پايدار روستايی
مقدمه:
جوامع مختلف چاره کار را در نوسازی ساختار بخش کشاورزی و به وجود آوردن تغییرات مختلف و لازم در اقتصاد روستا یافته اند؛ به گونه ای که با به کار بستن علم و دانش لازم در گستره تولیدات کشاورزی این مهم را میسر ساخته اند.
عامل انتقام پیشرفتهای علمی و حاصل مطالعات فنی به روستاها، سازمانهای مرتبط با امر ترویج کشاورزی و توسعه روستایی بوده که قادر گشته اند خود را در هیأت پیام آوران ارتقاء تولیدات کشاورزی، جلوه گر سازند و در نهایت، سایه فقر و نداری را از جامعه روستایی زدوده اند. در واقع ترویج نیروی محرکه ای بوده که روستا را به سوی ترقی و تعالی برده و کارگزاران ترویجی به عنوان مبشران نوآوری موجبات رفاه روستاییان و توسعه کشاورزی می باشند.

رسمیت کار ترویج کشاورزی در ایران به عنوان یک وظیفه دولتی و در سطح وسیع، با توجه به آموزش اصول فنی کشاورزی نوین از پنجاه و چهار سال پیش آغاز شد. در آن زمان با توجه به سلطه نظام سنتی مالکیتهای بزرگ که بر اکثریت قریب به اتفاق روستاها حاکم بود و به سبب کمبود امکانات آموزشی و در نتیجه سطح بالای بیسوادی در مناطق روستایی و عشایری و عدم دسترسی روستاییان به اندک وسایل ارتباط جمعی موجود، رؤوس فعالیتهای ترویجی مبتنی بر کلیات و محتوای برنامه های آموزشی شامل اصول اولیه کار کشاورزی بوده که در قالب روشهای ترویجی، به مثابه آموزش مقدمات و تدریس الفبای زبان بای نوآموزان دبستانی، به روستاییان عرضه می شد.
نوآموزان مدارس ترویجی، علی رغم مشکلات اقتصادی و اجتماعی و مقاومتهای طبیعی در قبال پذیرش نوآوریها، در طول زمان به فراگیری الفبای تحول و توسعه در کلیه شؤونات روستایی و بویژه در امور کشاورزی می پرداختند.
ثمره پذیرش پدیده های نوین توسط روستاییان گرچه سریع الحصول و قابل لمس نمی باشد ولیکن تأثیر آن در اولین دهه از آغاز کار ترویج گزارش شده است.
کند بودن حرکت تحول و توسعه در فراگیری و پذیرش پدیده های نوین، از یک سو ناشی از عدم شناخت کامل برنامه ریزان و مجریان از خواستها، نیازها و واقعیتهای موجود در بطن جوامع روستایی، و از سوی دیگر
مرتبط با وجود و تنوع سنتهای ریشه دار در این جوامع و پای بندی روستاییان به حفظ آنها و در نتیجه مقاومت آنان در پذیرش پدیده های نو می باشد. بنابراین، شاگردان مدرسه ترویج، برخلاف آنچه که در مدارس رسمی متداول است، نتوانستند دوره آموزش مقدماتی اصول و روشهای پیشرفته در کشاورزی نوین را بر طبق اصول متعارف طی بنمایند.
در دومین دهه از شروع کار ترویج، علاوه بر نارساییهای ذکرشده، بر اثر عدم شناخت کامل از اصالت حرکتهای آموزشی و ضرورت تداوم آن در طول زمان، بویژه برای اقشار روستایی، توجه آموزشگران و مروّجان غالبا معطوف به اموری بوده که ماهیتا غیر آموزشی و یا حتی اجرایی می باشد.
بدین ترتیب، معلم و یا به عبارت دیگر، مروّج مجری شده و لذا از یک سو، به دلیل نقصان و یا حذف برنامه های مربوط به آموزشهای تکمیلی برای مروجان و از سوی دیگر به علت ایجاد جذابیتهای صوری در جریان اجرای برنامه های اجرایی و غیر آموزشی در طول دهه های دوم و سوم، روابط نوپای آموزشی و فرهنگی میان روستاییان و کارکنان ترویج به تدریج به سردی گراییده و نتیجتا اسباب رکود بیشتر و بیشتر در ارتقاء نوآموزان مدرسه ترویج، از کلاسهای مقدماتی به کلاسهای بالاتر فراهم آمد.
این حالت رکود نه تنها موجبات مردودی برخی و دلسردی برخی دیگر از روستاییان داوطلب شد بلکه مایه پراکندگی مروجان علاقه مند نیز شد، چه آنکه آنان می دیدند که نوآموزانشان هنوز هم در همان کلاسهای مقدماتی هستند و برای روستاییان پیشرویی نیز که به لحاظ استعداد ذاتی در جریان آموزشها قرار گرفته اند، امکان استفاده از یک کلاس بالاتر در مدرسه ترویج فراهم نشده و از این روی علاقه مندی و کوشش آنان برای جهش و تعالی بلاثمر مانده است.
همچنین، مروجان از نظر دستیابی به دانشهای جدید و مهارتهای پیشرفته خود را در حال رکود و اغلب ناتوان می یافتند.
ترویج، مدرسه ای است که با توجه به ویژگیهای فرهنگی ارباب رجوع آن همواره نیازمند معلمانی با معلومات و در حال پیشرفت و برنامه هایی با محتوای پربار و منطبق با خواستها و نیازهای در حال تحول شاگردان است.
برای شاگردان و معلمان، احساس فراگیری مستمر و ارتقاء توان علمی و عملی از طریق برنامه های آموزشی در حال تحول و تکامل با محتوایی پیشرفته، خود مهمترین انگیزه برای حرکت در جهت یادگیری مطالب جدید است. اما متأسفانه در طول تاریخ توسعه نظام آموزشی ترویج در کشور، این انگیزه به عنوان یک اصل هرگز مورد عنایت جدی قرار نگرفته است.
آموزش، اصالتا تعلیم است و تعلیمات نیز، تدریجا مقدمه و بنای شکل گیری قالبهای ذهنی و زیربنای فکری افراد را منسجم می سازد. با آموزش، مجموعه اطلاعات، معلومات و دانشهای پایه و کاربردی در جریان آماده شدن فرد جهت کسب الگوهای نوین رفتاری متشکل می گردد. با آموزش شالوده قالبهای فکری و ذهنی افراد پی ریزی شده و سامان می یابد. از این رو است که گفته می شود آموزش مبنای تغییر و تحول در الگوهای رفتار انسانی است. جوامع روستایی به عنوان یک منبع سنتی اصیل و مولّد و متعهد و فعال در جوار دیگر مولّدان سایر بخشهای اقتصادی محسوب می شوند.


ترویج و آموزش کشاورزی


مشارکت


زنان روستایی


توسعه پایدار روستایی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ترویج و أموزش زنان روستایی - پیام زن

آموزش, توانایى لازم را جهت درک صحیح از زندگى, اصول و قوانین حاکم بر روابط انسانى
, کمال و معنویت, بهره بردارى بهینه از منابع و رشد و تعالى فردى و اجتماعى را فراهم ...

نقش زنان در توسعه روستایی و ترویج کشاورزی | پایگاه اطلاع رسانی ...

نقش زنان در توسعه روستایی و ترویج کشاورزی. مقدمه: انسان پيش از آموختن كشاورزي
و كشف فنون و ابزارهاي مختلف, براي تامين نيازهاي زندگي خود به كوچ و چندجانشيني ...

نقش کارساز زنان روستایی در نظام نوین ترویج کشاورزی

نقش کارساز زنان روستایی در نظام نوین ترویج کشاورزی. ۱۳۹۴/۱۱/۱۲. به گزارش
روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از جهاد کشاورزی استان اردبیل علیرضا
خواجوی ...

اولین کارگروه استانی آموزش و ترویج تغذیه سالم در جامعه زنان روستایی ...

به گزارش روابط عمومی مکز بهداشت استان، اولین کارگروه استانی آموزش و ترویج
تغذیه سالم در جامعه زنان روستایی و عشایری در روز دوشنبه ۹۷/۶/۱۲ در دفتر مدیریت
مرکز ...

نقش زنان در توسعه روستایی و ترویج کشاورزی | پایگاه اطلاع رسانی ...

نقش زنان در توسعه روستایی و ترویج کشاورزی. مقدمه: انسان پيش از آموختن كشاورزي
و كشف فنون و ابزارهاي مختلف, براي تامين نيازهاي زندگي خود به كوچ و چندجانشيني ...

زنان روستایی نقش منحصر به فردی در ترویج و صیانت از میراث معنوی ...

28 سپتامبر 2015 ... معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با تأکید بر جایگاه گردشگری در توسعه
کشور خواستار استفاده و بهره‌برداری از همه ظرفیت‌های جذب گردشگر و ...

ترویج و أموزش زنان روستایی - پیام زن

آموزش, توانایى لازم را جهت درک صحیح از زندگى, اصول و قوانین حاکم بر روابط انسانى
, کمال و معنویت, بهره بردارى بهینه از منابع و رشد و تعالى فردى و اجتماعى را فراهم ...

ترویج و آموزش کشاورزی - درک ترویج از نقش زنان روستایی

درک ترویج از نقش زنان روستایی. جهان ما شتابان در حال تغییر است. تحولات پیاپی
و بی وقفه چهره دیگرگونه ای از آنچه در قرون پیشین و یا سالیان نه چندان دور به اذهان ...

نقش زنان در توسعه روستایی و ترویج کشاورزی | پایگاه اطلاع رسانی ...

نقش زنان در توسعه روستایی و ترویج کشاورزی. مقدمه: انسان پيش از آموختن كشاورزي
و كشف فنون و ابزارهاي مختلف, براي تامين نيازهاي زندگي خود به كوچ و چندجانشيني ...

مرکز رشد و ترویج کارآفرینی زنان روستایی - آشنایی با مرکز رشد

مرکز رشد زنان کارآفرین بخش کشاورزی استان مرکزی با توجه به رویکرد دفتر امور
زنان وزارت جهاد کشاورزی در ایجاد و راه اندازی مراکز رشد و توانمند سازی زنان روستایی ...

اولین کارگروه استانی آموزش و ترویج تغذیه سالم در جامعه زنان روستایی ...

به گزارش روابط عمومی مکز بهداشت استان، اولین کارگروه استانی آموزش و ترویج
تغذیه سالم در جامعه زنان روستایی و عشایری در روز دوشنبه ۹۷/۶/۱۲ در دفتر مدیریت
مرکز ...

بررسی شیوه‌های آموزشی مؤثر در توسعه کارآفرینی زنان روستایی

وام ﺑﻪ زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻓﻘﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ. ﺑﺴﯿﺎري از اﻓﺮاد ﻣﺤﺮوم را. ﻗﺎدر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ، ﺑﺮ ﻓﻘﺮ. ﺧﻮد ﻏﻠﺒﻪ
ﮐﻨﻨﺪ. در. ﺳﺎل. ﻫﺎي اﺧﯿﺮ در. ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﻢ در. زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ. ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان روﺳﺘﺎﯾﯽ ...

اثرات صندوق‌های اعتبار خرد زنان روستایی

جامعه آماری تحقیق، شامل زنان روستایی عضو صندوق اعتبارات خرد روستایی در
روستاهای کریم‌آباد و ... 1گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان،
ایران.

اولین کارگروه استانی آموزش و ترویج تغذیه سالم در جامعه زنان روستایی ...

به گزارش روابط عمومی مکز بهداشت استان، اولین کارگروه استانی آموزش و ترویج
تغذیه سالم در جامعه زنان روستایی و عشایری در روز دوشنبه ۹۷/۶/۱۲ در دفتر مدیریت
مرکز ...

صندق های خرد ›› مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان ...

مروری بر ایجاد صندوق های خرد یکی از اساسی ترین عوامل توسعه ( توسعه جوامع
روستایی ) نقش و وجود زنان می باشد که در تولید و چرخه اقتصادی بسیار چشمگیر تر
از ...

محصولات سالم با مشارکت زنان روستایی ترویج می‌شود - خبرگزاری مهر ...

15 ا کتبر 2017 ... تفاهم نامه سه جانبه به منظور ترویج محصولات سالم و استاندارد با مشارکت زنان
روستایی و عشایری میان وزارت جهاد، سازمان استاندارد و معاونت امور زنان ...

طرح ترویج کارآفرینی و توسعه کسب و کار پایدار زنان روستایی - راه دانا

1 مارس 2016 ... در راستای اجرای پروژه ملی طرح ترویج کارآفرینی و توسعه کسب و کار پایدار زنان و
با هدف توسعه توانمندی اقتصادی- اجتماعی زنان روستایی، ...

تفاهم نامه سه جانبه برای ترویج محصول سالم زنان روستایی و عشایری ...

15 ا کتبر 2017 ... تفاهم نامه سه جانبه در زمینه ترویج محصولات سالم و استاندارد با مشارکت زنان
روستایی و عشایری، روز یکشنبه بین وزارت جهاد کشاورزی، معاونت امور ...

تحلیلی بر نقش‌پذیری زنان روستایی در فعالیت‌های اقتصادی و عوامل ...

هدف مطالعه ی حاضر شناسایی نقش و جایگاه زنان روستایی در توسعه فعالیت‌ های
اقتصادی و ... جامعه آماری شامل زنان روستایی در سن فعالیت اقتصادی منطقه بوده که از
میان آنان، 260 نفر به ... علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 7، شماره 1، صص 115
-101.

امکان سنجی ترویج کشت گلخانه ای در بین زنان روستایی بخش ورامین

امکان سنجی ترویج کشت گلخانه ای در بین زنان روستایی بخش ورامین. دوره 1، بهار
۱۳۸۷، بهار 1387 XML اصل مقاله (276 K). نویسندگان. شهره سلطانی؛ داود ثمری؛ ...

جهاد کشاورزی و برنامه‌هایی برای زنان روستایی - مهرخانه

17 ژانويه 2017 ... دفتر امور زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی به‌منظور انجام اهداف بالا ... این
تفاهم‌نامه با اهداف تقویت، ترویج، توسعه و نهادینه‌سازی مفهوم عدالت ...

بررسی جایگاه اقتصادی-اجتماعی زنان روستایی و عوامل موثر بر رشد آن ...

اکثر پژوهشگران توسعه براین عقیده اند که شناخت نقش و جایگاه زنان در روستاها ،
دستیابی ... 2دانشیار،گروه ترویج و آموزش کشاورزی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد بیرجند.

ضرورت آموزش و ترویج کارآفرینی در میان زنان روستایی و عشایری ...

5 آوريل 2017 ... رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی بر ضرورت آموزش و ترویج کارآفرینی و
توسعه کسب و کار پایدار در میان زنان روستایی و عشایری استان ...

بررسی جایگاه اقتصادی-اجتماعی زنان روستایی و عوامل موثر بر رشد آن ...

اکثر پژوهشگران توسعه براین عقیده اند که شناخت نقش و جایگاه زنان در روستاها ،
دستیابی ... 2دانشیار،گروه ترویج و آموزش کشاورزی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد بیرجند.

تبیین نقش ترویج و آموزش کشاورزی در افزایش مشارکت زنان روستایی ...

ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺳﯿﻮﯾﻠﯿﮑﺎ www.CIVILICA.com. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﺗﺮﻭﯾﺞ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺩﺭ
ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﺩﺭﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩﯼ ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ ﺷﺎﻭﻭﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻮﺵ.

ایرنا - عضویت 360 نفر در صندوق های اعتباری خرد زنان روستایی و ...

30 آگوست 2017 ... وی از تشکیل هفت صندوق اعتباری خرد زنان روستایی طی سالهای گذشته در ... واحد
آموزش زنان روستایی مدیریت هماهنگی واحد ترویج کشاورزی استان و ...

ترویج و آموزش کشاورزی - درک ترویج از نقش زنان روستایی

درک ترویج از نقش زنان روستایی. جهان ما شتابان در حال تغییر است. تحولات پیاپی
و بی وقفه چهره دیگرگونه ای از آنچه در قرون پیشین و یا سالیان نه چندان دور به اذهان ...

بررسی محتوای مناسب سامانه ترویج برای زنان روستایی استان خوزستان ...

پگاه مرید سادات,احمد رضوانفر,حسین شعبان علی فمی,غلامرضا پزشکی راد ; مجله:
مطالعات اجتماعی - روان‌شناختی زنان ; بهار 1389 - شماره 23 ;

اقدامات معاونت زنان و خانواده برای حمایت از زنان روستایی - خبرآنلاین

6 ا کتبر 2015 ... یکی دیگر از اهداف این معاونت در توان افزایی زنان روستایی ، تحکیم بنیان ... 94 با
ترویج کارآفرینی و ترویج و توسعه کسب و کار پایدار بتوانیم ...

محصولات سالم با مشارکت زنان روستایی ترویج می‌شود - خبرگزاری مهر ...

15 ا کتبر 2017 ... تفاهم نامه سه جانبه به منظور ترویج محصولات سالم و استاندارد با مشارکت زنان
روستایی و عشایری میان وزارت جهاد، سازمان استاندارد و معاونت امور زنان ...

بررسی جایگاه اقتصادی-اجتماعی زنان روستایی و عوامل موثر بر رشد آن ...

اکثر پژوهشگران توسعه براین عقیده اند که شناخت نقش و جایگاه زنان در روستاها ،
دستیابی ... 2دانشیار،گروه ترویج و آموزش کشاورزی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد بیرجند.

امور زنان روستایی و عشایری - مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان ...

10 فوریه 2018 ... امام خميني: امروز زنان در جمهوری اسلامی، همدوش مردان در تلاش سازندگی خود و کشور هستند
. توانمند سازی زنان روستایی از شاخص های اصلی دستیابی به ...

اثرات صندوق‌های اعتبار خرد زنان روستایی

جامعه آماری تحقیق، شامل زنان روستایی عضو صندوق اعتبارات خرد روستایی در
روستاهای کریم‌آباد و ... 1گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان،
ایران.

تاکید بر فرهنگ سازی و ترویج حقوق شهروندی در بخش کشاورزی/زنان ...

11 آوريل 2018 ... تاکید بر فرهنگ سازی و ترویج حقوق شهروندی در بخش کشاورزی/زنان روستایی در
برنامه حقوق شهروندی باید در اولویت باشند. موضوعات : وزارتخانه ها ...

اثرات صندوق‌های اعتبار خرد زنان روستایی

جامعه آماری تحقیق، شامل زنان روستایی عضو صندوق اعتبارات خرد روستایی در
روستاهای کریم‌آباد و ... 1گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان،
ایران.

محصولات سالم با مشارکت زنان روستایی ترویج می‌شود - خبرگزاری مهر ...

15 ا کتبر 2017 ... تفاهم نامه سه جانبه به منظور ترویج محصولات سالم و استاندارد با مشارکت زنان
روستایی و عشایری میان وزارت جهاد، سازمان استاندارد و معاونت امور زنان ...

ترویج کارآفرینی راهکاری برای تحول زندگی زنان روستایی | Parto Tarvij

8 مارس 2018 ... سونیتا کشیاپ ، بنیانگذار و مدیر شرکت تولیدکنندگان مهیلا اومانگ است (اومانگ).
این موسسه توسط زنان روستایی نواحی آلمرا و رانیخت در ایالت ...

امکان سنجی ترویج کشت گلخانه ای در بین زنان روستایی بخش ورامین

امکان سنجی ترویج کشت گلخانه ای در بین زنان روستایی بخش ورامین. دوره 1، بهار
۱۳۸۷، بهار 1387 XML اصل مقاله (276 K). نویسندگان. شهره سلطانی؛ داود ثمری؛ ...

رئیس آموزش و ترویج جهاد کشاورزی نیشابور: صندوق اعتبارات خرد زنان ...

15 مه 2012 ... خبرگزاری فارس: رئیس اداره آموزش و ترویج مدیریت جهاد کشاورزی نیشابور گفت:
صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی، عامل موثر در آبادانی روستاها ...

اقدامات معاونت زنان و خانواده برای حمایت از زنان روستایی - خبرآنلاین

6 ا کتبر 2015 ... یکی دیگر از اهداف این معاونت در توان افزایی زنان روستایی ، تحکیم بنیان ... 94 با
ترویج کارآفرینی و ترویج و توسعه کسب و کار پایدار بتوانیم ...

ﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎرات ﺧﺮد در ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎﻟﯽ زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﻘﺪي ﺑﺮ ﺳ 2

19 دسامبر 2014 ... ﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎرات ﺧﺮد در ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎﻟﯽ زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ. ﮐﯿﻮﻣﺮث زراﻓﺸﺎﻧﯽ. 1. ، ﻓﺮﺣﻨﺎز رﺳﺘﻤﯽ. 2،*. ﻣﮋﮔﺎن. ﺧﻮش.
ﻣﺮام. 3. و. ﻧﻌﻤﺖ. اﻟﻪ ﺷﯿﺮي. 3. 1. داﻧﺸﯿﺎر، ﮔﺮوه ﺗﺮوﯾﺞ و آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزي، ...

اصلاح وضعیت تغذیه زنان روستایی و عشایر، در دستور - اقتصاد آنلاین

20 آوريل 2018 ... ... این برنامه آموزش، فرهنگسازی، ترویج مصرف غذاهای ایرانی و همچنین استفاده ... یکی
از ویژگی‌های زنان روستایی و عشایر نقش آنها در تولید محصولات ...

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی سوریان به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000)

پاورپونت الگوریتم کلونی مورچه درهوش مصنوعی

فایل لایه باز و قابل ویرایش (PSD) رسید اداره پست / برای چاپخانه ها مخصوص چاپ برای اداره پست و ...

طراحی مخازن تحت‌فشار با نرم‌افزار PvElite و Abaqus

آموزش بوت استرپ

پاورپوینت دولت الکترونیک - 12 اسلایددانلود پاورپوینت مديريت زنجيره تأمين

نمونه سوالات فنی حرفه ای برق خودرو تعداد 400 سوال تستی با جواب

پاورپوینت درس نهم پیام های آسمان پایه نهم انقلاب اسلامی ایران